Privatøkonomi

Urealistisk at vi igen vil betale så dyrt for at bo som før krisen – og dog

Øget regulering og større forsigtighed er med til at holde boligbyrden nede for ejerboliger. For lejere kan situationen være anderledes.

Danskerne har fået andre præferencer og vil næppe acceptere så høj en boligbyrde igen som i 2006-2008, vurderer Nykredit. Flere oplever da også deres boligudgifter som en større byrde. Foto: Lars Krabbe.

Boligudgifterne fylder nu historisk lidt af huskøbernes disponible indkomst. Det kan stigende priser ændre på, men vi ser næppe igen et amokløb til boligboblens højder, mener Nykredit. Boligøkonomisk Videncenter er kun delvist enig.

I 2006-2008 nåede boligbyrden - den andel af indkomsten, der anvendes til at bo - op omkring 45 pct. på landsplan. Nu er den halveret. Øget regulering betyder, at der skal en særdeles god økonomi til at købe så boliger så dyrt...

BRANCHENYT
Læs også