Serier

Markedsuroen kan blive særlig dyr for pensionister

Mange tusinde danske pensionister ser lige nu ind i lavere pensionsudbetalinger næste år. Men det er langtfra alle klar over. Aktuar kalder det en meget ubehagelig situation.

Corona rammer verden
Hvis man allerede er gået på pension og har sin pensionsopsparing i markedsrente, kan det ramme særlig hårdt, hvis børskurserne ikke retter sig igen i løbet af året. Arkivfoto: Ole Lind

Stadig flere af de nye pensionisters indtægt er dybt afhængig af kursudviklingen på verdens børser. Retter kurserne sig ikke efter de seneste fald, vil deres pensionsindtægt falde næste år. Finanstilsynet ser på området.

»Dette er slet ikke noget, som folk er bevidste om. Derfor kan det blive en meget ubehagelig situation for den enkelte. Og mens enkelte arbejdsmarkedsselskaber udjævner udbetalingerne for at undgå, at pensionisternes indtægt svinger voldsomt fra år til år, gør de kommercielle selskaber ikke noget lignende,« siger Per Linnemann.

Han er direktør med speciale i udbetalingsmodeller i pensionsbranchen i Linnemann Actuarial Consulting og tidligere chefaktuar i Finanstilsynet.

Sådan påvirker kursuro pensionen

Groft sagt skal afkastet på pensionsopsparingen være på 2-3 pct., svarende til de såkaldte samfundsforudsætninger, for at holde udbetalingen stabil på pensioner i markedsrente.

Hvis årets faktiske afkast bliver eksempelvis minus 5 pct., vil pensionsydelsen falde med 7-8 pct. året efter.

Omvendt stiger udbetalingen, hvis afkastet året før er højere end 2-3 pct.

Enkelte selskaber f.eks. Pensiondanmark udjævner udbetalingerne så vidt, det er muligt.

Per Linnemann var med til at udvikle Tidspension til SEB Pension. Her spares op i markedsrente, mens udbetalingen er stabil. Danica Pension, der har overtaget SEB Pension, tegner ikke nye kunder til produktet.


Finanstilsynet konstaterer i en rapport fra januar i år, at en almindelig lønmodtager med en fast månedsløn gennem hele arbejdslivet sandsynligvis kan se frem til en pensionisttilværelse med svingende udbetalinger. Om kort tid kommer en ny rapport med særligt fokus på udbetalingsforløbet.

»Pensionsselskaberne skal sikre, at markedsrenteprodukter passer til målgruppens behov. Det er oplagt, at bestyrelserne tager stilling til, om og hvordan de risici, der er forbundet med markedsrenteprodukter, skal mindskes eller i øvrigt håndteres, eksempelvis om selskaberne skal benytte udjævningsmekanismer eller livscyklusjustering i forhold til investeringerne« siger kontorchef Line Bergmann, Finanstilsynet.

Hos Ældre Sagen konstaterer chefkonsulent Claus Blendstrup, at eventuelle ændringer ikke vil komme de nuværende pensionister til gode. De må i stedet læne sig op ad måske at kunne få højere offentlige pensionstillæg, hvis deres udbetalinger sænkes.

»Man kan godt ønske sig, at flere selskaber fremadrettet vil vælge at lave en simpel form for udjævning, så et enkelt dårligt år ikke rammer meget hårdt. Det hjælper dog ikke, hvis kurserne ikke retter sig foreløbig og måske forbliver lave i årevis,« konstaterer Claus Blendstrup.

Markedsrente

Når man sparer op i markedsrente, vokser ens formue med hele årets investeringsafkast og falder tilsvarende, hvis afkastet er negativt.

Mange selskaber har lavet såkaldte livscyklusprodukter, hvor risikoen sænkes automatisk, jo tættere opspareren kommer på pension.

Lige nu har de fleste pensionister med en pensionsopsparing sparet op i gennemsnitsrente, hvor udbetalingerne ligger rimeligt fast år efter år.

Men gennemsnitsrente er nu ved at forsvinde. Godt 3 mio. danskere sparer i dag op i markedsrente, og stadig flere pensionister har opsparingen i markedsrente.


Pensionsøkonom Carsten Holdum, PFA, siger, at pensionister med markedsrente skal være forberedt på udsving fra år til år.

»I markedsrente er det generelt sådan, at hvis årets afkast er negativt, vil næste års pensionsydelse – alt andet lige – blive reguleret ned. Endda med lidt mere end årets afkast, fordi der i pensionsydelsen allerede er indregnet et lille positivt afkast,« siger Carsten Holdum.

BRANCHENYT
Læs også