Privatøkonomi

Store forskelle på pensionsselskabernes omkostninger (Rettet)

Pensionssektorens højeste omkostninger til administration findes i Topdanmark, viser Finanstilsynets opgørelse.

Kunder i Topdanmark betaler de højeste omkostninger for at få administreret pensionsopsparingen. Foto: Gregers Tycho

Rettelse: Af første udgave af denne artikel fremgik fejlagtigt, at pensionskunder i Topdanmark ifølge Finanstilsynets nøgletal i gennemsnit betaler 3.064 kr. for at få forvaltet deres pension hos selskabet. Finanstilsynets tal viser imidlertid selskabets omkostninger per kunde, og ikke hvad den gennemsnitlige kunde betaler til selskabet. Finans beklager fejlen.

Topdanmarks pensionsselskab har i 2019 haft langt højere omkostninger per kunde end konkurrerende selskaber.

Finanstilsynets opgørelse over administrationsomkostningerne i pensionsselskaberne viser, at PFA med 699 kr. pr. kunde havde de laveste omkostninger i forhold til kundeporteføljen af de kommercielle selskaber i 2019. I Topdanmark var selskabets omkostninger i samme periode på 3.064 kr. per kunde for at administrere forretningen - mere end fire gange så meget som i PFA.

Ifølge pensionsrådgiver Jørgen Svendsen, der er partner i aktuar- og forsikringsmæglerfirmaet AFPR, skyldes den store forskel bl.a., at Topdanmark har mange små kunder - små virksomheder og privatkunder - mens PFA har mange store virksomhedskunder.

»Topdanmark har for få kunder til at give en fornuftig rentabilitet og til at være konkurrencedygtig. PFA er 10 gange større, og det giver forholdsmæssige fordele,« siger Jørgen Svendsen.

Det er vanvittigt meget at betale godt 3.000 kr. for at have en pensionskonto hos Topdanmark.

Jørgen Svendsen, pensionsrådgiver og partner i aktuar- og forsikringsmæglerfirmaet AFPR

Topdanmark forklarer de høje administrationsomkostninger med, at selskabet er vokset kraftigt de senere år.

»Nye kunder er forbundet med nogle omkostninger for os som selskab, samtidig er de enkelte kunders omkostninger stadig på et konkurrencedygtigt niveau, bl.a. på grund af et bedre resultat på syge-ulykkesforsikringer end mange andre i branchen,« siger Per Myglegård, ansvarshavende aktuar i Topdanmark Livsforsikring.

Samtidig peger han på, at omkostningerne har været påvirket af, at der er blevet investeret i et nyt it-system.

»Det er et meget moderne system, som kunderne på sigt vil få store fordele af både på servicesiden og omkostningssiden. Det er en investering, vi har lavet, og ikke en omkostning, som kunderne afholder 1-1,« siger Per Myglegård, som mener, at Topdanmark har nogle af branchens laveste omkostninger målt som årlige omkostninger i procent.

Danske Banks pensionsselskab, Danica Pension, har de næsthøjeste omkostninger per kunde, men mener, at afkastet efter omkostninger er vigtigere for kunderne.

Nye kunder er forbundet med nogle omkostninger for os som selskab, samtidig er de enkelte kunders omkostninger stadig på et konkurrencedygtigt niveau.

Per Myglegård, ansvarshavende aktuar i Topdanmark Livsforsikring

»Her har vi over de seneste par år leveret attraktive afkast efter omkostninger, og i 2019 fik Danicas kunder afkast i toppen af markedet. Vi tror på aktiv forvaltning, også fordi det er vejen frem til at håndplukke investeringer i den grønne omstilling,« siger Poul Kobberup, investeringsdirektør i Danica Pension.

Ifølge Jørgen Svendsen er det vigtigt at fokusere på administrationsomkostningerne, som er de omkostninger, der ikke er forbundet med investeringen af kundernes pensionsmidler.

»Det er bare en bet at have høje omkostninger til administration, for dem med høje omkostninger starter bag de andre. Så er man presset fra begyndelsen, og det er svært at tro på, at man systematisk kan skabe højere afkast end de andre, så man kan indhente det,« siger Jørgen Svendsen.

De senere år har der været en konsolidering på pensionsmarkedet, og der har været forlydender om, at Topdanmarks pensionsselskab har været sat til salg, men at det ikke har været muligt at finde en køber.

Direkte adspurgt, om pensionsforretningen har været eller er til salg, svarer Topdanmark:

»I forhold til dit sidste spørgsmål, så er Topdanmark fortsat en god ejer af Topdanmark Livsforsikring.«

Læs også
Top job