Privatøkonomi

Snart stiger topskattegrænsen

Fremover skal man tjene mere end tilfældet er i dag, hvis man som skattepligtig skal betale topskat. Fra nytår stiger grænsen således med 2,6 pct.

Fra nytår stiger topskattegrænsen.

Når 2020 bliver til 2021 stiger grænsen for, hvornår man skal betale topskat. Det betyder at privatpersoner med en gennemsnitlig månedlig indkomst på over 49.348 kr. før arbejdsmarkedsbidrag, skal betale topskat i 2021.

Det skriver BDO i Depechen.

I alt skal man med den nye grænse således have en årsløn på 544.800, og det er en stigning på i alt 13.800 kr., eller godt 2,6 pct. fra 2020-grænsen.

Årsagen skyldes en årlig procentregulering af beløbsgrænserne i skattelovgivningen. Samtidig blev der i 2012 aftalt et løft af topskattegrænsen i forbindelse med en større skattereform. Løftet ville ske som en gradvis indfasning, som altså først afsluttes i 2022.

Samtidig medfører løftet i topskattegrænsen, at de der allerede ligger over den nye grænse, får en skattelettelse på i alt 2070 kr.

Forhøjelsen af topskattegrænsen har ført til en reduktion i andelen af skattepligtige, der betaler topskat. Således betalte over 20 pct. af alle skattepligtige topskat i 2018. Med den nye topskattegrænse er den andel faldet til under 10 pct., viser et svar fra Skatteminister Morten Bødskov til Folketingets skatteudvalg.

Ifølge udregninger foretaget af Skatteministeriet, vil den nye grænse betyde at cirka 35 pct. af danskerne i aldersgruppen 36-59 år, vil komme til at betale topskat i mindst ét år af deres liv. Samtidig vil en stor andel af de nuværende studerende på et senere tidspunkt i livet blive omfattet af topskat, når de opnår beskæftigelse, skriver skatteministeren i svaret.

Ifølge BDO vil der i 2021 formentlig være omkring 435.000 borgere, der vil skulle betale topskat i 2021.
BRANCHENYT
Læs også