Privatøkonomi

Boligrenterne presset helt i bund af udenlandske investorer

Danske obligationer er sikre papirer, og de bruges ofte i forbindelse med komplicerede valutatransaktioner.

Det er ikke kun boligejerne, der strømmer over i de rekordbillige obligationer med fast rente. Også investorer i udlandet har fået et godt øje til obligationerne, og det er en af hovedårsagerne til, at renterne er så lave.

Udenlandske investorer ejer 36 pct. af alle boliglån med fast rente, viser nye tal for september fra Nationalbanken her til morgen.

Den udenlandske interesse har været der længe, men i forbindelse med coronakrisen er interessen blevet endnu større, konstaterer chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malthe-Thaagard.

»Den udenlandske ejerandel er øget i løbet af det halve år, der er gået siden nedlukningen i marts,« siger Sune Malthe-Thagaard.

Ved udgangen af september ejede udlandet 36 pct. af alle fastforrentede boliglån. Det er en stigning fra 34,7 pct. ved indgangen til april.

Udlandet har samlet købt 6,7 mia. kr. i september i forhold til måneden før. Siden nedlukningen af økonomien i marts har udlandet købt for over 33 mia. kr. boliglån med fast rente.

»Opkøbslysten vidner om, at danske realkreditobligationer har et særdeles godt ry i udlandet. Det kommer danske boligejere til gavn, fordi det er med til at give meget lave renter endda helt op til 30 år ud i fremtiden,« siger Sune Malthe-Thagaard.

For blot to uger siden lukkede det billige 1 pct.-lån med afdrag for tilbud i en periode, fordi kursen kom over 100.

»Når der er øget usikkerhed om, hvor verdensøkonomien er på vej hen, er danske realkreditobligationer en sikker havn for investorer. Det giver lave renter - også i en så på mange måder besynderlig coronatid, som vi lever i.

De danske boligobligationer er meget sikre og har en såkaldt AAA-rating. De giver investorerne et afkast, som er attraktivt sammenlignet med f.eks. statsgæld.

Samtidig er danske boliglån nemme at sælge igen. Det vil sige, at markedet for obligationerne for danske realkreditlån er meget likvidt, og det kan være afgørende for investorinteressen.

For nogle investorer er køb af danske obligationer i høj grad spekulativ, konstaterer Nationalbanken. Det har denne komplicerede forklaring:

Udenlandske investorer har en valutarisiko ved at investere i obligationer i danske kroner. De afdækker ofte risikoen ved at indgå valutahandler (såkaldte valutaswap), så de samlet set får et afkast i hjemlandets valuta.

»Priserne på disse valutahandler kan derfor spille en vigtig rolle i efterspørgslen efter danske obligationer,« skriver Nationalbanken i et notat.

BRANCHENYT
Læs også