Privatøkonomi

Revisionshus i opråb om efter »absurde domme«: »Reglerne er på ingen måde fair«

Reglerne om forældelse fører jævnligt til, at skatteyderne på grund af fejl kommer til at betale for meget i skat.

Forældelsesreglerne i skattesager skal laves om hurtigst muligt, lyder det fra revisionshuset BDO. Foto: Lærke Posselt

Dele af de danske skatteregler skal laves om, og det kan kun gå for langsomt. Sådan lyder det fra BDO i revisionshusets nyhedsbrev Depechen efter en ny dom fra Højesteret. Sagen havde de såkaldte genoptagelsesregler som omdrejningspunkt. Regler der ifølge revisionshuset jævnligt fører til, at skatteyderne på grund af fejl i indberetninger kommer til at betale for meget i skat.

»Hvis politikerne vil have borgerne til at efterleve skattereglerne, er det vigtigt, at disse opleves som fair. Reglerne om genoptagelse af gamle skatteansættelser er på ingen måde fair,« lyder det i en kommentar fra Henning Boye Hansen, chefkonsulent i revisionshuset BDO.

Genoptagelsesreglerne dækker over, hvor langt tilbage i tiden man kan få lov til at ændre sine skatteoplysninger. I sagen, som blev afgjort i Højesteret for nylig, havde en mand i sin årsopgørelse for indkomståret 2009 og 2010 indberettet tab og gevinster på investeringsbeviser forkert.

Han havde indberettet det i rubrik 66, som dækker over aktieindkomst, og ikke i rubrik 38 for kapitalindkomst, hvor beløbet skulle have været indberettet. Fejlen betød, at manden ikke kunne modregne et nettotab på 707.990 kr. i fremtidige gevinster, som de danske skatteregler ellers giver mulighed for.

Manden opdagede først fejlen i løbet af efteråret 2014, men på dette tidspunkt var det for sent at gøre noget ved det. Fristen for at ændre på oplysninger for skatteåret 2009 var nemlig den 1. maj 2013, da man kan ændre sine skatteoplysninger op til 3 år og fire måneder efter et skatteår.

Skatteyderne kan under særlige omstændigheder få ændret skatteoplysninger længere tilbage i tid, men dommen viser ifølge BDO, at denne regel har et »uendeligt snævert anvendelsesområde«.

Omvendt peger BDO på, at skattemyndighederne kan gå længere tilbage i tid, hvis skatteyderne ikke har fået indberettet en indkomst ved at påpege, at der som minimum har været tale om grov uagtsomhed.

»Hvis skattemyndighederne opdager et skattehul, tager det mindre end et døgn at producere et lovforslag, der lukker det. Når det gælder det modsatte af skattehuller – nemlig åbenlyst urimelige skatteregler – tager det år og dag, før der bliver gjort noget. Det er beskæmmende, og man må spørge sig selv, hvor mange flere absurde domme, der skal til, før reglerne ændres,« lyder det fra Henning Boye Hansen.

Tidligere har reglerne på området f.eks. resulteret i et tab på 90.000 kr. for en kvinde.

Da skatteministeren hed Karsten Lauritzen (V) blev det varslet, at det skulle undersøges, om der var behov for at ændre på reglerne. Og i forbindelse med den seneste politiske aftale om at styrke skattekontrollen fremgår det, at skatteminister Morten Bødskov har bedt Skattelovrådet om at se på reglerne.

»Jeg synes på ingen måde, at det skal være muligt for borgerne at få genoptaget en gammel skatteansættelse, bare fordi man har glemt et håndværkerfradrag på 12.000 kr., men det kan ikke være rigtigt, at borgerne skal kunne ende med at betale mere end 100.000 kr. for meget i skat bare fordi, de har indtastet et beløb i et forkert felt på årsopgørelsen,« lyder det fra Henning Boye Hansen.

»Det handler også om, at give borgere og skattemyndigheder samme retsstilling. Har man betalt 50.000 kr. for lidt i skat, fordi man har udeladt en indkomst, er skattemyndighederne jo ikke begrænset i at gå mange år tilbage i tid. Tilsvarende bør gælde for de borgere, der har betalt for meget i skat, når det drejer sig om væsentlige beløb,« udtaler Henning Boye Hansen.

Læs også
Top job