Privatøkonomi

Kritiske pensionsopsparere presser pensionskasser

Et stigende antal medlemmer vil gå langt hurtigere frem med ansvarlige investeringer, end pensionskasserne har planlagt.

Kritiske pensionsopsparere ønsker, at pensionskasserne tager et større ansvar som ansvarlige investorer.  Foto: Lærke Posselt

Kritiske pensionsopsparere presser nu en række pensionskasser mere systematisk til hurtigere omstilling til grønnere og mere ansvarlige investeringer. Det sker bl.a. via koordinering af forslag og indsamling af fuldmagter. Det gælder ikke mindst i fem pensionskasser med tilsammen knap 300.000 medlemmer.

Arkitekternes Pensionskasse havde i år flere deltagere ved generalforsamlingen end normalt – mange via fuldmagt. Her blev – imod bestyrelsens anbefaling – vedtaget tre klimaforslag, som bl.a. opfordrer bestyrelsen til hurtigere at nedbringe investeringer i olie, gas og kul.

»Vi kan se en stigende interesse for at bruge sin indflydelse på generalforsamlingen især på klimaområdet, hvor medlemmer i år på forhånd var blevet opfordret til at afgive fuldmagt af forslagsstillerne,« siger pensionskassens adm. direktør Mads Smith Hansen.

Pensionskasserne
  • Særligt de fem pensionskasser, hvor alle medlemmer kan fremsætte forslag og stemme på generalforsamlingen, mærker den stigende medlemsaktivisme.
  • Det drejer sig om P+, Akademikerpension, ISP, Pensionskassen for Jordbrugsøkonomer og Dyrlæger og Arkitekternes Pensionskasse med samlet knap 300.000 medlemmer.

Thomas Meinert Larsen er kampagnekoordinator for Ansvarlig Fremtid, der står bag klimaforslagene på de fem pensionskassers generalforsamlinger.

»Vi har dannet et netværk af folk, som er medlemmer af en af de pensionskasser, hvor det enkelte medlem kan stille spørgsmål til investeringspolitikken. De udveksler erfaringer, og vi hjælper med at udforme forslag og indsamle fuldmagter. Formålet er at presse pensionskasserne til at være mere ambitiøse. Lige nu går det ikke så hurtigt i den rigtige retning, som klimaet har brug for,« siger Thomas Meinert Larsen.

Bestyrelsen er i sidste ende ansvarlig for investeringspolitikken. Og mener den, at de vedtagne forslag vil skade pensionskassens afkast, kan de ignoreres. Det er på den anden side næppe en god idé at ignorere generalforsamlingen.

Pensionskassen P+’s bestyrelse kom i mindretal på generalforsamlingen i 2020. Medlemmerne vedtog forslag, der bl.a. opfordrede til afvikling af alle investeringer i kul og olie. Ifølge pensionskassens direktør Søren Kolbye Sørensen informerer P+ nu mere om sine investeringer og er stort set ude af kul og olie.

Hos Akademikerpension fik klimaforslag i år tæt på 40 pct. af stemmerne imod bestyrelsens anbefaling.

»Siden 2016 er ansvarlige investeringer noget, flere og flere interesserer sig for på generalforsamlingen. Det er ikke en kamp, for vi vil det samme sted hen. Det er mere et spørgsmål om hastigheden, hvor bestyrelsen også er ansvarlig overfor at skabe ordentlige afkast,« siger direktør Jens Munch Holst, Akademikerpension.

Oxfam Ibis har ikke for vane at stille forslag på pensionskassernes generalforsamlinger. Men sidste år udgav organisationen en rapport, der viste, at danske pensionsopsparere ejer aktier for 2,9 mia. kr. i selskaber, der sælger våben og militært udstyr til Saudi-Arabien og Forenede Arabiske Emirater, som på femte år fører krig i Yemen.

»Vi er selv tilstede i Yemen, som er i en frygtelig situation. Derfor er vi her gået et skridt videre end alene at udgive en rapport og har bl.a. hjulpet med formulering af generalforsamlingsforslag om at nedbringe de problematiske investeringer. Det giver noget mere synlighed at lave en større kampagne og forhåbentlig en reduktion af pensionspengene i våbenselskaber,« siger Kristian Weise, generalsekretær for Oxfam Ibis.

Læs også