Privatøkonomi

Dyr udsigt: Sådan påvirker omgivelserne vurderingen af din bolig

Vurderingen af en bolig bliver langt højere, hvis man bor tæt på natur. Vurderingsstyrelsen kan dog ikke sætte kroner og øre på.

Ikke kun afstanden til skov, strand og sø påvirker vurderingen af boligen. Det gør også udsigten.

»Afstand til station: 718 meter, samlet areal af skov: 1,33 hektar.«

Sådan står der i en af de 50.000 nye vurderinger, som netop er sendt ud.

Er det godt eller skidt, at stationen ligger 718 meter væk, og hvad betyder den lille skov for vurderingen? Det blev der ikke svaret på, da en række testvurderinger af boliger blev sendt ud sidste år.

»Omgivelser har betydning for, hvad en ejendom kan sælges for. Det kan vi se, når vi analyserer de seneste års ejendomssalg i Danmark og ser på alle de solgte ejendommes omgivelser i relation til salgspriser,« konstaterer Vurderingsstyrelsen.

Specielt hvis man vil klage, er det vigtigt at kende baggrunden. Og netop omgivelserne kan have store konsekvenser for vurderingen. Jo bedre udsigt, adgang til vand eller vandløb, desto højere bliver vurderingen, fremgår det af et uddybende notat, som kan findes via Vurderingsstyrelsens hjemmeside.

Ikke overraskende har notatet en meget høj detaljeringsgrad. Eksempelvis er der en definition af, hvad en skov er, og hvor bredt et vandløb skal være for at tælle med.

Her følger en forkortet gennemgang af de elementer omkring boligens beliggenhed, som man med fordel kan tjekke, før man accepterer sin vurdering. Det kan i visse tilfælde være svært at gennemskue konsekvenserne af oplysningerne.

 • Nær afstand til en jernbane har positiv effekt på salgsprisen, hvis den ligger mellem 250 og 500 m væk. Den optimale afstand er mellem 350 og 400 m.
 • Placeringen af en station eller et trinbræt inden for en radius af 1.000 m har også konsekvenser.
 • Ligger ejendommen mindre end ca. 700 m fra en motorvej eller motortrafikvej, har det negativ effekt på salgsprisen.
 • Den bedste afstand mellem en ejendom og trafikveje er 300-350 m. Den positive effekt aftager, når der er mindre end 300 m. Kommer man under omkring 180 m., er effekten negativ.
 • Det har en positiv effekt, hvis en ejendom ligger tæt på en station. Det er optimalt, når man bor 400-600 m fra stationen.
 • Hvis der er en stor sø på over 10 hektar inden for en radius af 500 m fra ejendommen, ser styrelsen på, hvor lang afstand der er til søen.
 • Hvis der er kyst inden for en afstand af 1.000 m, beregnes, hvor lang afstand der er mellem ejendommen og kysten.
 • Hvis der er et vandløb på over 12 m i bredden op til 1.000 m fra ejendommen, måles, hvor lang afstand der er mellem ejendommen og vandløbet.
 • Hvis der er skov inden for en radius af 500 m vurderes, tæller det også. Skov er et område med træer på minimum 2.500 kvm, fastslår Vurderingsstyrelsen.
 • Hvis der er en vindmølle inden for en radius af 1.000 m fra ejendommen, ser Vurderingsstyrelsen på, hvor lang afstand der er mellem ejendommen og nærmeste mølle.
 • Hvis der er en sø på mindst 1.000 kvm inden for en afstand af 2.000 m, skal der regnes på, hvor meget udsigt over søen ejendommen har. Udsigten måles i antal meter ud af 36 udsigtslinjer.
Læs også
Top job