Privatøkonomi

Rekordmange danskere tegner lønsikring trods historisk lav arbejdsløshed

Mere end 400.000 danskere køber sig hver måned til ekstra økonomisk sikkerhed, hvis de skulle miste deres arbejde.

Flere udbydere af lønsikring fortæller om stor interesse trods den historisk lave arbejdsløshed. I Købstædernes Forsikring er salget steget 25 pct., fortæller adm. direktør Anders Hestbech.. Foto: Pressefoto.

Flere store udbydere af lønsikring melder om stigende salg i 2021 og fortsat stor interesse, skønt arbejdsløsheden i Danmark lige nu med 2,8 pct. er på det laveste niveau siden 2008.

For et år siden havde godt hver syvende lønmodtager tegnet ekstra økonomisk dækning i tilfælde af ledighed. Antallet er fortsat op gennem 2021. Fagbevægelsen har for nylig efterlyst højere dagpengesatser, fordi man oplever, at dagpengene giver mange en for ringe økonomisk dækning.

Cheføkonom Las Olsen, Danske Bank, påpeger, at målinger fra Danmarks Statistik viser, at frygten for arbejdsløshed er faldet, samtidig med at den faktiske arbejdsløshed er faldet.

»Men det kunne godt se ud til, at coronakrisen har gjort de i forvejen forsigtige danskere endnu mere forsigtige, i hvert fald har vi sjældent brugt så få penge set i forhold til indkomst og formue. Det kan være den tendens, der også giver sig udslag i forsikringerne. Men der er også flere, der har fået råd til lønsikring,« siger Las Olsen.

Købstædernes Forsikring har øget salget med over 25 pct. i 2021. Mens flere skruede ned for salget af lønsikringer under den første del af coronakrisen, blev Købstædernes Forsikring i markedet.

»Salget steg rigtig meget ved pandemiens start, hvor usikkerheden på jobmarkedet skabte et ønske om økonomisk tryghed hos mange, men efterspørgslen fortsætter. Vi mærker en meget stor interesse for at sikre sig. Selvom mange er i arbejde, opleves corona som en konstant trussel. Det er både unge og gamle, højtlønnede og folk med lavere løn, der sikrer sig,« siger adm. direktør Anders Hestbech.

Lønsikring
  • Dagpengesatsen for en fuldt forsikret herhjemme er i 2022 19.351 kr. om måneden før skat.
  • For mange lønmodtagere vil beløbet efter skat dårligt kunne dække udgifterne. Derfor tegner nogle en lønsikring.
  • Nogle tegner en ekstraudbetaling, så familiens faste omkostninger kan betales. Andre tegner dækning for hele lønnen.
  • Forsikringerne er forskellige, men der er typisk en optjeningsperiode fra tegningen, til forsikringen dækker. Efter en opsigelse dækker forsikringen 1-2 år.

Alka tilbyder lønsikring til medlemmerne i bl.a. Dansk Metal og HK. Her voksede salget knap 7 pct. sidste år til ca. 153.500 lønsikringer.

»Vi har de sidste år haft rigtig flot fremgang via vores kollektive aftaler med nogle af fagforbundene, mens tallet for de individuelle lønsikringer har ligget stabilt«, fortæller pressechef i Alka Frederik Høj Rühne.

Han forklarer, at kollektive aftaler med flere fagforbund har gjort indhug i væksten af individuelle tegninger. Flere, der tidligere havde en individuel lønsikring, kan nu blive dækket af en kollektiv aftale.

Den tværfaglige a-kasse ASE havde sidste år en vækst på ca. 10 pct. i salget af lønsikringer og vil fremadrettet sammen med Tryg satse kraftigt på området via individualiserede ordninger.

»Vores vurdering er, at 75 pct. af alle dagpengeforsikrede vil have brug for at købe sig ekstra økonomisk sikkerhed ved ledighed. Vores mission er at tilbyde forsikringer, der passer den enkeltes livssituation«, siger ASE-direktør Christian Ahle Greve.

Krifa Forsikring ender med en stigning på 3 pct. Direktør Preben R. Jørgensen konstaterer, at man i 2020 ikke så den forventede vækst på markedsplan.

»Det kunne til gengæld se ud, som om usikkerheden og de pludselige afskedigelser i forbindelse med .Corona-nedlukningerne har sat sig i danskerne, som ser værdi i lønsikring trods den nuværende lave ledighed. Nedlukningerne har på en måde vist, at vi ikke er usårlige«, siger Preben R. Jørgensen.

Frie A-kasse har haft fladt salg i 2021, mens Topdanmark melder om et lille fald efter meget stor interesse i den første del af krisen.

»Lønsikring afspejler frygten for at blive fyret, og derfor er salget dalet gennem 2021. Det er bare en falsk tryghed. Conronakrisen viste, hvor hurtigt tingene kan lukke ned, og det er for sent at købe en lønsikring dagen før firmaets fyringsrunde«, siger privatdirektør Carsten Elmose, Topdanmark.

Læs også
Top job