Privatøkonomi

Pensionskæmper i duel om milliardgaver til kunderne

AP Pension uddeler 1 mia. kr. til kunderne og indfører kundemodellen AP Kapital, som samtidig udstiller problemerne med en tilsvarende model hos konkurrenten PFA.

Adm. direktør i AP Pension Søren Dal Thomsen. Foto: Ida Munch

Med et offensivt udspil deler AP Pension en milliard kroner ud til selskabets kunder og indfører kundemodellen AP Kapital. Udspillet møder ros fra eksperter og hælder samtidig salt i såret hos konkurrenten PFA, der har mødt skarp kritik for en tilsvarende kundemodel, fordi nye kunder får mere end gamle.

»Med AP Kapital viser vi, hvad ægte kundeejerskab er. Vi forfordeler ikke nogen, men uddeler en del af det overskud, som er opsparet over årene, til alle vores kunder,« siger adm. direktør i AP Pension, Søren Dal Thomsen.

PFA er blevet kritiseret, fordi mange kunder har en lille eller slet ingen adgang til selskabets milliardgaver fra den såkaldte kundekapital. Det gælder f.eks. pensionisterne. Samtidig beskyldes PFA for at bruge kundekapitalen til at hverve nye kunder ved at give dem en stor andel af gaveregnen.

Det er fornuftigt at dele det ud til alle. Så undgår selskabet den kritik, som berettiget har ramt PFA, fordi nogle kunder får i pose og sæk, mens andre betaler gildet.

Jørgen Svendsen, , pensionsrådgiver og aktuar i AFPR

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har igangsat et serviceeftersyn af hele regelgrundlaget, efter Finans har afdækket, at PFA fordeler kundekapitalen ulige. I AP Pension forsikrer Søren Dal Thomsen, at milliarden, der bliver taget fra selskabets egenkapital, går til alle eksisterende kunder inklusiv pensionisterne.

»Hvis man betragter det som en kommerciel beslutning, ville det være mere snedigt at lave en pulje, som primært gik til nye kunder. Det ville være et godt værktøj til at vinde nye kunder, men det gør vi ikke. Vi deler pengene ud til alle vores eksisterende kunder,« siger Søren Dal Thomsen.

Eksperter roser AP’s nye kundemodel.

»Det er fornuftigt at dele det ud til alle. Så undgår selskabet den kritik, som berettiget har ramt PFA, fordi nogle kunder får i pose og sæk, mens andre betaler gildet,« siger Jørgen Svendsen, der er rådgiver og aktuar i analysefirmaet AFPR.

Søren Andersen, der er aktuar og konsulent i pensionsbranchen, bakker op.

»Jeg synes, at det virker, som om AP har fået håndteret de udfordringer, som PFA har haft,« siger han.

I PFA har adm. direktør Allan Polack forsvaret PFA’s skæve fordeling af kundekapitalen med næb og kløer. Han har bl.a. argumenteret med, at det ikke er muligt at lave en lige fordeling. Selvom den påstand nu er modbevist af konkurrenten, har Allan Polack ikke haft lyst til at stille op til et interview. I en mail fra PFA's kommunikationsdirektør siger Allan Polack følgende:

»Den enkelte kundes muligheder for at vælge eller fravælge kundekapital afhænger af den aftale, som vedkommendes arbejdsgiver eller organisation har med PFA, og PFA har ikke nogen interesse i at afskære enkelte kunder fra at vælge kundekapital.«

Læs også
Top job