Privatøkonomi

Ups! Manglende underskrift i banken kostede ægtepar 8.300 kr.

En strid om et bilkøb mellem et ægtepar og Arbejdernes Landsbank har kostet parret 8.300 kr. Få aftaler på skrift, lyder det fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Få aftaler på skrift, lyder det fra Konkurrence- og Forbrugerstyrrelsen på baggrund af en afgørelse fra Pengeinstitutankenævnet. Foto: Lizette Kabré

Selv om en mundtlig aftale er lige så bindende som en skriftlig, er det en rigtig god idé at få en aftale på skrift, inden man f.eks. køber en bil eller bolig. Sådan lyder rådet fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen efter en ny afgørelse fra Pengeinstitutankenævnet.

»Vores råd til forbrugerne er, at de altid får alle aftaler på skrift, så der ikke er usikkerhed om, hvad der er aftalt. Skal de købe bolig eller bil, er der tale om store investeringer, som de ikke nødvendigvis kan fortryde, eller som kan være dyre at annullere,« siger souschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann.

I sagen fra Pengeinstitutankenævnet var det netop et spørgsmål om, hvad der reelt var blevet aftalt, som var omdrejningspunktet. Et par, der var kunder i Arbejdernes Landsbank, ville gerne købe en ny bil, og parret havde derfor været i kontakt med banken.

I den forbindelse sendte banken en vejledende beregning på en eventuel finansiering af bilkøbet. Efter at have læst dokumenterne kontaktede parret banken telefonisk.

Ifølge parret gav bankmedarbejderen telefonisk et tilsagn om et billån, men parret skulle dog indlevere nogle papirer til banken i den forbindelse. Men selv om banken ikke kunne nå at få papirerne kunne parret alligevel få bilen næste dag, lød det fra bankmedarbejderen ifølge parret.

I Arbejdernes Landsbank afviste man dog, at der var givet tilsagn om lån.

Da parret efterfølgende mødte op i banken med en underskrevet købsaftale på den nye bil, afslog banken at yde lånet. Parret annullerede efterfølgende bilkøbet, men det kostede dem 8.357 kr. Parret klagede efterfølgende til Pengeinstitutankenævnet for at få Arbejdernes Landsbank til at dække omkostningerne i forbindelse med annulleringen af bilkøbet. Parret fik ikke medhold i klagen.

»Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at banken – hverken skriftligt eller mundtligt – gav klagerne tilsagn om at yde dem et lån. Det er endvidere ikke godtgjort, at banken i øvrigt har begået fejl eller forsømmelser, der kan begrunde et erstatningsansvar,« lød det i afgørelsen.

På baggrund af afgørelsen anbefaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen nu, at man altid får alle aftale på skrift, så der ikke er usikkerhed om, hvad der reelt er aftalt.

»Det sikreste er at få aftalen på skrift. Det gælder ikke kun bankaftaler, men også aftaler med for eksempel håndværkeren eller autoværkstedet. En mundtlig aftale er bindende og juridisk set lige så god som en skriftlig, men den er svær at dokumentere, hvis der opstår problemer,« siger Susanne Aamann.

Læs også