Privatøkonomi

Ankenævn behandlede klage over sig selv: Gæt hvem der vandt

Stort set umuligt at få behandlet en sag i Pengeinstitutankenævnet, hvis sagen også behandles ved domstolene.

Når en tvist mellem en kunde og vedkommendes bank kommer for domstolene, holder Pengeinstitutankenævnet sig langt væk. Foto: Philip Davali

Kreditkortsvindel, dårlig rådgivning og forkert behandling af pension. Den type sager er Pengeinstitutankenævnet vant til at tage sig af, men for nylig har ankenævnet måttet tage stilling til en usædvanlig sag.

En kunde i Alm. Brand Bank har klaget til Pengeinstitutankenævnet - over Pengeinstitutankenævnet. Klagen skyldes, at ankenævnet har afvist at behandle hans sag, da den er under behandling ved en domstol.

Problemerne for kunden begyndte for ca. 10 år siden, da han fik en kassekredit i Alm. Brand på 5 mio. kr. Aftalen blev genforhandlet i 2011. Aftalerne blev sikret ved et ejerpantebrev i kundens ejendom.

I 2012 blev ejendommen vurderet til 6 mio. kr. Vurderingen blev brugt til at optage et tillægslån i et realkreditinstitut, og provenuet blev brugt til nedskrivning af kreditmaksimum fra 5 mio. kr. til 3.025.000 kr.

I 2013 indgik klageren en ”Kreditaftale – Boligkredit Plus 300” med en trækningsret på 3.025.000 kr. og en pantsætningserklæring med banken.

I 2015 opsagde banken boligkreditten til fuld indfrielse, og derefter blev det diskuteret, hvordan gælden skulle afvikles.

I maj 2015 blev ejendommen vurderet til 7.500.000 kr., og i juni 2015 blev der gennemført en omprioritering af lånene i ejendommen, og boligkreditten blev nedbragt til ca. 2 mio. kr.

Alligevel overgik kundens sag til bankens inkassoafdeling i 2015, og den 11. marts 2016 indgav banken stævning ved Københavns Byret med krav om betaling af gælden inklusiv renter. Det fik kunden til at klage over banken til ankenævnet. I klageskemaet anførte kunden blandt andet, at banken skulle overholde sin skriftlige og mundtlige aftale, fordi han ikke havde misligholdt noget.

Ankenævnets sekretariat informerede kunden, at ankenævnet slet ikke kunne gå ind i sagen, da det krævede en henvisning fra domstolen. Og den henvisning ville Københavns Byret ikke give.

I april i år afviste Ankenævnets sekretariat klagen med henvisning til Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 1, litra e, der betyder, at Ankenævnet skal afvise at behandle en klage, der er under behandling ved en domstol.

Men det ville kunden ikke finde sig i. Han ville have sagen behandlet i Pengeinstitutankenævnet.

Men afgørelsen fra ankenævnet var igen klar: »Klagen kan ikke realitetsbehandles af ankenævnet, jf. ankenævnets vedtægter § 5, stk. 1, litra e. Ankenævnet tiltræder derfor sekretariatets afvisning.«

Pengeinstitutankenævnet gav dermed sig selv medhold. I afgørelsen finder man dog en lille trøst for bankkunden:

»Klageren får klagegebyret tilbage.«

Se pengeinstitutankenævnets vedtægter her.

Læs også