Privatøkonomi

Ingen garanti for gratis konto i banken

Banker har ret til at få et rimeligt gebyr for de konti, der oprettes.

Alle har ret til en bankkonto, men bankerne har også ret til at opkræve gebyr for den. Arkivfoto: Kaare Smith Foto: Kaare Smith

Der er ikke længere nogen garanti for, at man kan få en gratis konto i banken. Det slås fast i en ny afgørelse fra Pengeinstitutankenævnet.

Klagen drejer sig om en kunde i Jyske Bank. I april oprettede han en betalingskonto, en såkaldt "Grundkonto, betalinger". Det kostede 25 kr. pr. måned at have kontoen. Det var kunden ikke tilfreds med og bad om at få en løn- og budgetkonto uden gebyrtilskrivning i stedet. Det ville Jyske Bank ikke gå med til.

I juni prøvede kunden igen med samme resultat. Jyske Bank sagde nej, og bankrådgiveren meddelte kunden at hvis han ønskede en konto mere, kunne han få endnu en grundkonto, som han kunne anvende som budgetkonto med betalingsservice tilknyttet.

Kunden ville ikke have en konto mere, men fastholdt kravet om at beholde den eksisterende konto - dog uden gebyr. Det kunne han ikke få, fordi han har et begrænset engagement med Jyske Bank.

Det besluttede kunden at klage over til Pengeinstitutankenævnet. Til ankenævnet fortalte kunden, at han havde bedt om en "gratis" konto i banken, men at banken afslog og i stedet oprettede en "Grundkonto, betalinger". Han skal betale 360 kr. om året til banken for at have kontoen, herunder for at have et kort til kontoen.

Banken har trukket det månedlige gebyr på hans konto, uden at han accepterede det eller vidste det.

Han er uforstående over for, at banken har et "gratis" produkt, som kunderne ikke kan få.

Men det får han ikke medhold i. Ifølge loven om betalingskonti, skal pengeinstitutter som hovedregel godt nok tilbyde kunderne en basal betalingskonto. I samme lov står der, at pengeinstituttet må beregne sig det, der kaldes et »rimeligt gebyr.«

Ankenævnet kan ikke pålægge banken at oprette en anden kontoform. Jyske Bank bestemmer selv, om banken vil tilbyde kunden en anden kontoform, lyder det i afgørelsen fra Pengeinstitutankenævnet.

Læs også