Tech

Mobilkunde hænger på regning på 3.552 kr. for at have overset en mail

En Yousee-kunde har klaget til Teleankenævnet over en mobilregning på 3.552 kr. for fire opkald til Syrien. Stridens kerne er, om nye vilkår alene kan varsles via en mail.

Tidligere modtog kunder breve fra deres teleudbyder. I dag er telekunder som oftest omfattet af aftaler om e-kommunikation. Foto: JP.

Det kan være dyrt at overse en mail fra sit mobilselskab. Det viser en ny afgørelse i Teleklagenævnet.

I en principiel afgørelse har nævnet afgjort, at en Yousee-kunde hænger på en regning på 3.552 kr. for fire mobilopkald til Syrien.

Kundens har siden 2016 været omfattet af en særlig fastprispakke med 10 timers tale til udlandet - herunder Syrien og Jordan - for 100 kr. om måneden.

Ændringer via mail
  • Tidligere blev telekunder varslet om ændrede abonnementsvilkår pr. brev. I dag varsles der typisk pr. mail - såkaldt e-kommunikation.
  • Størstedelen af alle telekunder er i dag omfattet af aftaler om e-kommunikation som en del af deres abonnementsvilkår.
  • For selskaberne betyder det, at det som udgangspunkt er tilstrækkeligt at varsle ændringer pr. mail overfor kunderne.
  • Hvis et selskab kan sandsynliggøre, at der er sendt en mail, er det med Teleankenævnets afgørelse kundens ansvar, om den pågældende mail rent faktisk er nået frem.

Men den 27. august sidste år varslede TDC-ejede Yousee i en mail til kunden, at man på grund af nyt it-system den 1. oktober ændrede i de lande, som var omfattet af den særlige udlandspakke.

For kunden betød det bl.a., at det fremover ville koste 16 kr. pr. minut at ringe til Syrien.

Trods ændringen i udlandspakken gennemførte Yousee-kunden i perioden 1.-28. oktober fire opkald til Syrien, hvilket kostede i alt 3.552 kr.

Kunden har erkendt at have foretaget de fire samtaler. Alligevel afviste hun at betale mobilregningen, fordi hun ikke mente at have modtaget Yousees mail i august med besked om ændringen.

Samtidig fastholdt kunden, at en så afgørende ændring af hendes abonnement nødvendigvis skulle ske per brev. Derfor valgte hun at indbringe slagsmålet om regningen for Teleankenævnet.

»Det var klagers opfattelse, at indklagede skulle have sendt varslingen som postbesørget brev, fordi ændringen af klagers abonnement vedrørte de to lande (Syrien og Jordan), som klager ringede til,« fastslår ankenævnet i gennemgangen af sagen.

Med afsæt i en kopi af den fremsendte mail og en oversigt over Yousees mailtrafik fastslår ankenævnet imidlertid, at Yousee har »sandsynliggjort«, at kunden blev varslet korrekt om ændringerne i det særlige udlandsabonnement.

Konklusionen drages også med afsæt i, at Yousee har anvendt samme mailadresse til kunden, som hun har oplyst overfor Teleankenævnet i forbindelse med klagen.

Derfor slipper kunden ikke for at betale 3.552 kr.

»Nævnet finder ikke, at der foreligger særlige grunde til, at klager ikke skulle hæfte for betaling for forbruget,« lyder afgørelsen.

Som følge af klagesagen skiftede kunden i december til et andet mobilselskab.

Læs også
Top job