Tech

Valuer fik 1 mio. kr. i lønkompensation - dagen efter fortsatte arbejdet

Midt i optakten til sin børsnotering sendte Valuer størsteparten af sine ansatte hjem. Men aktiviteten fortsatte, indikerer e-mails. Selskabet har nu tilbagebetalt en del af lønkompensationen.

Valuer anført af medstifter og adm. direktør Dennis Poulsen blev børsnoteret på First North den 22. februar 2021. Foto: PR Medarbejderne hos Valuer skrev specifikt under på, at de ikke måtte arbejde i perioden fra den 24. marts til den 9. juni, men allerede dagen efter - den 25. marts - fortsatte arbejdet tilsyneladende i marketingafdelingen.

It-selskabet Valuer sendte sidste forår 24 medarbejdere hjem med en lønkompensation på lige knap 1 mio. kr. fra staten, men allerede dagen efter genoptog flere af de hjemsendte folk arbejdet.

Det fremgår af Erhvervsstyrelsens udbetalingsbrev samt en stribe hjemsendelseskontrakter og mailkorrespondancer, som Finans har fået indsigt i.

Tidligere medarbejdere hævder, at staben fik besked på at fortsætte arbejdet hjemmefra på trods af hjælpepakken på 917.221 kr. Manøvren var en måde at føre penge ind i den pressede forretning midt i optakten til en børsnotering, påstår de, mens Valuers ledelse på den anden side forklarer, at selskabet udnyttede sin ret til at tilbagekalde ansatte og frivilligt har tilbagebetalt 40 pct. af kompensationen i 2021.

»Det er foregået helt efter reglerne. Pengene er tilbagebetalt i begyndelsen af året,« skriver bestyrelsesformand Finn Peder Hove og understreger, at Valuer ikke er blevet forelagt de interne mails og derfor ikke kan bekræfte deres ægthed.

Selskabet ansøgte om lønkompensation fra den 24. marts til den 8. juni 2020 og fik eksempelvis marketingafdelingen til at underskrive trepartsaftaler dateret den 23. marts 2020. ”Valuer.ai er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af covid-19/coronavirus,” lød det i første linje, hvorefter det blev gjort klart, at ”hjemsendelsen sker som et alternativ til afskedigelse, som ellers havde været nødvendigt.”

Ifølge de tidligere medarbejdere - der ønsker at optræde anonymt - var der dog ikke tale om en reel arbejdsnedgang hos selskabet, der står bag en søgeplatform til internationale virksomheder på udkig efter iværksættere og specialister over hele verden.

»Alle blev hjemsendt og vidste, at de skulle arbejde med ordre fra Dennis (Poulsen, medstifter og adm. direktør, red.). Alle skrev under,« påstår en af de kritiske stemmer.

Finans har i den forbindelse fået adgang til en række e-mails, hvori de hjemsendte folk enten optræder som afsendere eller modtagere. Allerede dagen efter lønkompensationens ikrafttræden - den 25. marts kl. 13:43 - sendte Valuers marketingchef tilsyneladende en arbejdsrelateret besked til en af sine underordnede.

»Ask if they are interested in a free of charge content/link exchange. But before check their DR,« skrev marketingchefen til SEO-manageren i en situation, hvor de begge var omfattet af lønkompensation.

Samme dag videresendte marketingchefen en e-mail fra Dennis Poulsen om, at staben skulle fortsætte med at arbejde hjemmefra.

»Work from home until April 13th,« betonede marketingchefen, selv om hele hendes afdeling og i øvrigt størsteparten af selskabets godt og vel 30 ansatte i Danmark altså modtog lønkompensation i denne periode.

Også i april, maj og juni var marketingafdelingen aktiv at dømme ud fra mailkorrespondancerne, hvilket flugter fint med Valuers børsprospekt i februar 2021. Her fik investorerne at vide, at it-selskabet i første halvdel af 2020 implementerede et nyt marketing- og salgssetup.

»As discussed during our meeting on Monday, we can send the first email either on Tuesday or Thursday where follow-ups can be sent on any day...,« skrev marketingchefen eksempelvis den 6. maj klokken 17:34 til en stribe kolleger - heriblandt strategidirektør og medstifter René Giese.

En af de tidligere medarbejdere hævder, at arbejdet fortsatte i et endnu højere tempo i hjemsendelsesperioden.

»Vi fik alle besked på at arbejde hjemmefra helt som normalt, bortset fra at marketingafdelingen skulle stoppe med at publicere blogindlæg og opdateringer på sociale medier for at bevare radiotavshed og skabe en illusion om, at selskabet virkelig havde afbrudt sit arbejde,« lyder påstanden fra den kant.

Valuers bestyrelsesformand er blevet forelagt kritikken og har besvaret 11 spørgsmål skriftligt. Her understreger han som sagt, at selskabet frivilligt har tilbagebetalt lønkompensation i god tid inden Erhvervsstyrelsens slutafregning den 31. maj 2021.

Af børsprospektet fremgår det, at der blev implementeret et nyt marketing- og salgssetup i første halvår af 2020. Hvorfor valgte Valuer at hjemsende sin marketingchef med lønkompensation midt i det arbejde?

»Det pågældende arbejde blev ikke ledet af vores marketingchef, men af en ekstern konsulent hyret til formålet. Nogle marketingmedarbejdere blev, som reglerne giver mulighed for, bedt om at vende tilbage til arbejdet i forskelligt omfang i perioden. Valuer har naturligvis taget højde for, hvilke medarbejdere der var helt eller delvist på lønkompensation, og har allerede valgt at tilbagebetale den del af kompensationen,« forklarer bestyrelsesformand Finn Peder Hove.

En aktindsigt viser, at Erhvervsstyrelsen den 22. februar bekræftede at have modtaget 349.774 kr. i frivillig tilbagebetaling fra Valuer, der samme dag blev børsnoteret til en markedsværdi på mere end 300 mio. kr.

Kritikken fra de tidligere medarbejdere lander oven på historierne om, at tre af de fire oplistede abonnementskunder i prospektet blot afprøvede platformen på prøve- eller projektbasis. Undervejs er det også kommet frem, at IT-Branchen stod bag nomineringen af selskabet til en ”Future Unicorn Award”, alt imens branchedirektør Natasha Friis Saxberg var et aktieaflønnet medlem af selskabets bestyrelse, hvilket i sidste uge fik hende til at forlade Valuers bestyrelse.

Valuer
 • It-selskabet Valuer blev stiftet i 2017 og har sæde i København.
 • Selskabet står bag en teknologisk platform, hvor abonnementskunder for en listepris på 45.000 kr. om måneden kan gennemsøge markedet for iværksættere, specialister og alskens andre ting for at finde svar på deres innovative udfordringer.
 • Valuer opnåede i regnskabsåret 2018/19 en bruttofortjeneste på 1,6 mio. kr. og et resultat på -5,2 mio. kr.
 • I februar blev it-selskabet noteret på vækstbørsen Nasdaq First North og opnåede efter første handelsdag en markedsværdi på mere end 320 mio. kr.
 • Valuer anføres af medstifter og adm. direktør Dennis Poulsen.
 • Ud over de to øvrige stiftere, Michael Moesgaard Andersen og Finn Peder Ramsgaard Hove, bestod Valuers bestyrelse indtil sidste uge af profiler som ledelsesprofessor Flemming Poulfelt og branchedirektør Natasha Friis Saxberg.
 • Sidstnævnte har nu valgt at trække sig fra bestyrelsen i lyset af, at IT-Branchens nominering af Valuer til en ”Future Unicorn Award” har kastet kritisk lys på branchedirektørens aktieaflønnede post hos it-selskabet.
 • Direktøren for Dansk Aktionærforening, Mikael Bak, har flere gange efterlyst mere gennemsigtighed i lyset af de kritiske historier.

  »Viser det sig, at Valuer har forbrudt sig mod reglerne om kompensation, er det selvsagt en alvorlig sag midt i coronapandemien,« siger Mikael Bak.

  »Det er i investorernes interesse, at der kommer ro om selskabet. Vi håber derfor, at der hurtigt kan skabes klarhed om, hvorvidt beskyldningerne har noget på sig, eller selskabet har handlet efter reglerne.«

  BRANCHENYT
  Læs også