Tech

TDC-chef afviser højere engrospriser på bredbånd: Vi sælger ikke noget, uden at de sælger noget

Inge Hansen, regulatorisk chef i TDC Net, afviser, at en ny regulering af engrospriserne på bredbåndsmarkedet vil ramme forbrugernes tegnebog.

Erhvervsstyrelsen har netop afsluttet en høring af fremtidens regulering af bredbåndsmarkedet - herunder nye engrospriser. Netop engrospriserne deler vandene i branchen. Foto: Christian Klindt Sølbeck.

Det hjælper hverken netejere som TDC Net eller selskaber, der lejer sig ind på TDC's fiber- eller kabel-tv-net, hvis en ny prisregulering ender med at banke lejepriserne i vejret.

Bredbåndsmarkedet
  • Mens Folketinget med den siddende teleminister - Dan Jørgensen (S) - i front fastsætter den telepolitiske kurs, er det Erhvervsstyrelsen, som skal holde konkurrencen på telemarkedet i ørerne.
  • Det sker bl.a. ved brug af såkaldte markedsundersøgelser, hvor selskaber, som udråbes til at have monopol - i telekredse omtalt som en stærk markedsposition (SMP) - kan pålægges restriktioner.
  • Det kan f.eks. et krav om - under visse rammer - at give konkurrenter adgang til deres fiber- og/eller kabel-tv-net.
  • Selskaber kan også blive pålagt at adgang til deres net eller ydelser skal ske til bestemte priser.
  • Alternativt kan SMP-virksomheder give tilsagn om brug af bestemte priser - såkaldte tilsagnspriser - som Erhvervsstyrelsen så vælger at acceptere.
  • I den igangværende revision af bredbåndsmarkedet er bl.a. TDC Net, Ewii, Norlys og Fibia udråbt som SMP-virksomheder.
  • Ewii, Norlys og Fibia sælger i dag bredbånd via deres fibernet. TDC Net sælger bredbånd leverer via fiber, kabel-tv (coax) eller det gamle kobbernet, som tidligere alene blev brug til fastnettelefoni.

Det fastslår Inge Hansen, regulatorisk chef i TDC Net.

»Vi sælger ikke noget, uden at de sælger noget,« fastslår hun nøgternt om den fremtid, der venter på den anden side af Erhvervsstyrelsens igangværende revision af de såkaldte engrospriser og reguleringen af konkurrencen på bredbåndsmarkedet.

Arbejdet fik allerede i marts flere bredbåndsaktører til at advare om, at de foreløbige prisudspil fra netselskaber som TDC Net, Norlys, Ewii og Fibia uundgåeligt vil føre til prisstigninger for Danmarks godt 2,5 mio. bredbåndskunder.

Meldingen gik igen hos teleekspert John Strand.

»Hvis prisplanerne bliver, som de udspil der er lagt frem, kommer det til at betyde en gennemsnitlig prisstigning på op til 100 kr. om måneden for alle bredbåndskunder,« lød det fra den erfarne teleekspert, der er adm. direktør i telekonsulentfirmaet Strand Consult.

Jeg deler ikke bekymringen for, at bredbåndskunder står til at blive ramt af store prisforhøjelser.

Inge Hansen, regulatorisk chef i TDC Net

Siden har Erhvervsstyrelsen sendt udkast til en række afgørelser i høring, der lægger op til at skære toppen af de priser, som netselskaberne tidligere har budt ind med. Høringsfristen udløb den 27. august.

»Men priserne er stadig langt fra Erhvervsstyrelsens egne LRAIC-modellers priser (teknisk beregningsmodel for engrospris, red.) og langt højere end de kommercielle priser, som selskaberne allerede bruger,« siger Jens Raith, adm. direktør i Fastspeed.

Han langer især ud efter de engrospriser, der er på bordet, fordi der er tale om rammepriser med stor afstand fra top til bund. Det efterlader aktører som Fastspeed uden en afklaring af, hvilke engrospriser markedet reelt kigger ind i.

Og en grumset krystalkugle er det rene gift for bredbåndsudbydere, lyder det.

»Som tingene står her og nu, tegner det til, at netejerne i vid udstrækning selv kan fastsætte priserne. Det er skidt for digitaliseringen af Danmark. Vi skal såmænd nok tilpasse os, så vi stadig er sikret en lav margin, men det risikerer at skulle ske ved at skære i de udbudte hastigheder og hæve priserne, og det vil ramme forbrugerne. Det er bundærgerligt,« siger Jens Raith.

Det syn på fremtiden køber Inge Hansen dog ikke.

»Jeg deler ikke bekymringen for, at bredbåndskunder står til at blive ramt af store prisforhøjelser. Set fra min stol er der ikke belæg for de prisscenarier, som nogen turnerer rundt med. På enkelte produkter ligger maksimumprisen (den nye engrospris, red.) over den nuværende markedspris. Omvendt er der andre produkter, hvor prisen vil ligge under i 2022,« siger Inge Hansen og fortsætter:

»Det her handler helt grundlæggende om, at reguleringen skal moderniseres. Og det er på høje tid, at det sker. I dag er det kun TDC, der reguleres, selv om mange andre spillere har udrullet infrastruktur. Derfor er det fornuftigt med en modernisering af reglerne. Vi har før vist, at vi kan finde hinanden i aftaler. Det, reguleringen gør, er at lægge nogle rammer for, hvordan vi fremover skal finde hinanden,« siger hun.

Jeg er blevet inviteret til nul møder med Erhvervsstyrelsen, og ingen af netejerne har ønsket en dialog om, hvordan vi sammen får skabt de bedste rammer for fremtidens bredbåndsmarked.

Jens Raith, adm. direktør i Fastspeed

Jens Raith har dog svært ved at se, at øvelsen går ud på at finde hinanden.

Revisionen af engrospriserne på bredbåndsmarkedet har stået på siden 2019. Alligevel har det været småt med kaffe- og dialogmøder om fremtidens regulering og prisstruktur.

»Jeg er blevet inviteret til nul møder med Erhvervsstyrelsen, og ingen af netejerne har ønsket en dialog om, hvordan vi sammen får skabt de bedste rammer for fremtidens bredbåndsmarked,« siger Fastspeed-direktøren.

Møder eller ej, så håber Inge Hansen, at Erhvervsstyrelsen snart sætter punktum for arbejdet. Hvornår det sker, er dog uvist.

Erhvervsstyrelsen har endnu ikke spillet offentligt ud med en tidsplan for det videre forløb, som bl.a. involverer en EU-godkendelse af den nye regulering.

Jens Raith ser for sig, at de nye rammevilkår og engrospriser næppe vil træde i kraft før næste sommer. TDC-ledelsen er dog en kende mere utålmodig.

»Vi håber og forventer, at Erhvervsstyrelsen har truffet en endelig afgørelse inden årets udgang. Det er en passende tidsramme og giver markedet tid til at komme videre,« siger Inge Hansen.

Ifølge de seneste markedstal har godt 2,5 mio. virksomheder og private i dag investeret i kablet adgang til internettet.

Læs også