Serier
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Åbn erhvervsskolerne NU

Eleverne på erhvervsuddannelserne har brug for at komme ud af nødundervisningen og ind på erhvervsskolernes værksteder i næste genåbningsrunde. Størstedelen af hovedforløbseleverne på erhvervsskolerne bliver fortsat spist af med (virtuel) nødundervisning, selv om den fysiske plads kan findes. På de mest praktiske uddannelser, vi har. Derfor skal erhvervsskolernes værksteder åbnes i næste fase.

Corona rammer verden
Foto: Ditte Lysgaard Holm

Det er meget svært for os at se på, at op mod 30.000 elever inden for to store uddannelsesområder – Teknologi, Byggeri og Transport samt Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser - har været afskåret fra at møde fysisk op til undervisning på erhvervsskolerne siden den 13. marts. Selv om det er virksomhedernes opgave at levere den praktiske del af en erhvervsuddannelse, og den mere teoretiske del foregår på erhvervsskolen, er meget store dele af skolens undervisning praktisk værkstedsundervisning. Og den skal vi have åbnet for nu.

Vi – skolerne, virksomhederne og især eleverne – har brug for, at erhvervsskolernes hovedforløbselever bliver en del af fase to i genåbningen af Danmark. Og derfor bliver lidt trætte, når Statens Serum Institut vurderer, at ”erhvervsuddannelserne” er højrisikoområde, når vi taler genåbning.

For ”erhvervsuddannelserne” er 106 forskellige uddannelser, som gennemføres på vidt forskellige måder, og mange af dem gennemføres udenfor eller i lokaler, der sagtens kan indrettes, så smitterisikoen minimeres. Vi bliver så ærgerlige over, at variationen i udbuddet af uddannelser igen overses, at der ikke differentieres.

Vi kan sagtens se et scenarie for os, hvor alle erhvervsskoler kigger på deres respektive lokaler og adresser og finder løsninger på, hvordan grupper af elever kan møde fysisk ind på forskellige tidspunkter af dagen. Pladsen ér der. Det er bare et spørgsmål om at sé, at erhvervsuddannelserne og erhvervsskolerne er forskellige, og at der godt kan findes lokale løsninger, så hovedforløbseleverne kan få den undervisning, de har brug for – blandt andet for at blive dygtige faglærte.

Erhvervsskolerne har kreativt og intensivt gennemført nødundervisning for hovedforløbselever i mere end 8 uger. Men nu er der snart ikke flere kaniner i hatten, og vi har mange steder mere nød end undervisning. Det betyder, at vi har mange, mange elever i gang med deres hovedforløb, som går glip af vigtige dele af deres erhvervsuddannelse.

For det første får eleverne ikke den uddannelse, de har ønsket. Størstedelen af eleverne – op imod 27.000 – er elever på de klassiske erhvervsuddannelser, og de afskæres fra store dele af den praktiske uddannelse, de har søgt ind på.

For det andet snydes elevernes arbejdsgivere for, at deres elever får den undervisning, der var aftalt. Det kommer til at gå ud over virksomhedens produktivitet – og måske lysten til igen at indgå en uddannelsesaftale.

For det tredje risikerer vi et langt større frafald i den kommende tid. For flere end 5.500 elever var i februar i gang med deres uddannelse i et praktikcenter på en erhvervsskole– altså uden en arbejdsgiver til den praktiske del – og de må heller ikke møde ind på skolerne.

Corona kan efterlade Danmark med langt flere ufaglærte, end arbejdsmarkedet har behov for, samtidig med at manglen på faglært arbejdskraft forstærkes. Det vil gøre det svært for os at lykkes med vores klimamålsætninger, for håndværkerne er ”backbone” i den grønne omstilling – det er ikke os, der sidder på kontor, der redder klimaet

Så der er mange tungtvejende grund til, at erhvervsuddannelsernes hovedforløb skal være med på Mette Frederiksens næste liste for genåbning.

BRANCHENYT
Læs også