Serier

Transformation bliver årets ord – efter corona

Du kan ikke åbne en erhvervssektion i en avis i dag uden at blive mødt af en frejdig erhvervskommentator, der mener at ”for den kække er krisetid en mulighed”. Men det er alligevel de færreste, der formår at tænke hele vejen rundt om den forretning, de har skabt – og forandre den i tide til at skabe fundamentet for fremtidig vækst.

Corona rammer verden

Når forandringens vinde blæser, bygger nogle læskure og andre vindmøller. Sådan lyder et jævnligt brugt citat, der skal beskrive forskellen mellem den tilbageholdende og reaktive leder og den fremadstormende, initiativrige og risikovillige leder. Det er dog også en utroligt svær disciplin at lykkes med; en transformation – især hvis man ikke har grundpillerne på plads til det og ikke investerer tilstrækkeligt i at gøre fremtidens vision til morgendagens nye virkelighed.

I disse coronatider kan det være med til at skille fårene fra bukkene – se f.eks. iværksættersuccessen Møbelkompagniet, der næsten har fordoblet sit salg under krisen, fordi de har valgt en aggressiv annoncestrategi. Og der er masser af historier om krise-resistente virksomheder, der med et digitalt DNA og hysterisk kundefokus holder sig oven vande eller endda blomstrer op. Andre virksomheder er ved at tabe pusten – se f.eks. Arnold Busck, der bløder efter længere tids tiltagende sygdom. Men man kan med en fokuseret indsats på fire temaer skabe transformationen og løfte sig til nye højder.

1. Fokusér på værdi:

Fremtiden skal skabes på baggrund af en bredere forståelse af værdi: Værdi for kunder, værdi for medarbejdere, værdi for aktionærer, værdi for samfundet og så videre. Værdi skal skabes, defineres og integreres på tværs af grupperingerne. Det vil give helt nye perspektiver i forhold til kunders adfærd og behov efter coronakrisen, medarbejderes arbejdsliv og virtuelle samarbejdsvaner, aktionærers fokus og prioriteter og samfundets udvikling.

2. Skab endnu mere ejerskab

Virksomhedens værditilgang skal ejes og udleves af alle medarbejderne i virksomheden. Den visionære og innovative leder, som egenhændigt former fremtiden, er passé. Retning og ambition er vigtige ingredienser, som ofte kan skabes af stærke og kompromisløse ledere som Steve Jobs og Elon Musk – men reel forandring sker ikke uden en dybt forankret erkendelse af, at forandringen er uundgåelig.

3. Eksplosiv læring

Vejen mod det nye er belagt med fejltrin og justeringer – det kræver accept og opgør med nul fejls-kulturen, som i den her tid viser sig i form af tilbageholdenhed og tøven. Der er stor usikkerhed, om krisen er en ”one-off” og om vi efter en massiv markedsnedgang i marts er på vej retur i et V-formet forløb eller om den dybere afgrund lurer lige fremme. Uanset hvad er det fundamentalt integrerede læringsaspekt, hvor der eksperimenteres og testes, ikke til at komme uden om.

4. Handling!

Tæt koblet med læringsaspektet er handlingen. Less talk – more action. Gør noget – agér og se, hvad der sker – og lær af konsekvenserne. Men gør det struktureret og koordineret. Regeringen har talt om ’the hammer and the dance’ som billede på reaktionen på coronavirussens udbredelse.

“Don’t waste a good crisis”, sagde Churchill – og det er der en sandhed i lige nu. Det kræver fokus, engagement, læring, handling og ikke mindst mod at skabe transformationen for virksomheden. Men transformationen vil være nødvendig for at sikre overlevelse og trivsel for virksomheden i fremtiden – derfor må transformation blive en tæt nummer to på listen over årets ord i 2020.

Læs også
Top job