Serier

Hjælpepakkerne bør give en hånd til fyrede med at komme videre

Når en medarbejder tager afsked med en virksomhed i form af en fyring, svarer det for mange mennesker til at blive skubbet ud over en afgrund. Derfor bør outplacement tænkes ind i hjælpepakkerne efter corona.

Corona rammer verden

I de seneste måneder er hjælpepakker i form af lønkompensationer skyllet ind over det danske arbejdsmarked. Men lad os være realistiske. Når lønkompensationerne rinder ud, vil vi med garanti komme til at opleve i stribevis af konkurser og folk, der bliver kastet ud i ledighed.

Senest er Arbejdsmarkedets Erhvervsråd kommet med dystre udmeldinger om, at mange af de ufaglærte, der allerede er blevet fyret, ikke har udsigt til at vende tilbage til deres arbejde - alene på grund af de strukturændringer som følger i kølvandet på en krise. I alt er antallet af ledige steget med knapt 50.000 personer, siden Danmark lukkede ned.

Vi ved altså, at der venter massefyringer lige rundt om hjørnet, og vi ved også, at det vil komme til at udgøre et grimt slag for mange. Når en medarbejder tager afsked med en virksomhed i form af en fyring, svarer det for mange mennesker til at blive skubbet ud over en afgrund, for i dag er det langt hen ad vejen sådan, at folks job udgør en meget stor del af deres identitet.

Derfor er det heller ikke kontroversielt at påpege, at den måde, hvorpå en medarbejder kommer afsted fra en arbejdsplads, har kolossal betydning for i hvor høj grad det vil føles som et nederlag for personen - og ikke mindst for hvor hurtigt han eller hun kan finde tilbage til arbejdsmarkedet igen.

Lønkompensationsordningerne var tiltrængte og en god, midlertidig løsning, men det helt store spørgsmål er dog, om de også er godt givet ud på den lange bane? Tænk hvis vi vendte det hele på hovedet, og i stedet for lønkompensation oprettede en ”outplacementpulje”, som virksomhederne kunne søge i forbindelse med, at de var nødsaget til at opsige medarbejdere - eventuelt kombineret med et omskolingsprogram?

Jeg synes personligt, at det er lidt mærkeligt, at muligheden for outplacement-forløb tilsyneladende ikke er på særligt mange virksomheders radar, og at det heller ikke er dukket op på den politiske agenda især i forbindelse med corona. Er det mon fordi, man ikke ser værdien af at investere i en medarbejder, der ”alligevel er på vej væk”? - For det er der ellers mange gode grunde til at gøre.

Når en medarbejder bliver opsagt, vil denne ofte sidde tilbage med en følelse af at være blevet uretfærdigt behandlet, og at virksomheden ikke har engageret sig i dem. Men hvis medarbejderen tilbydes et outplacement-forløb, vil dennes attitude og tilgang til arbejdsopgaverne i opsigelsesperioden kunne ændres ganske betragteligt, og han eller hun vil opleve mere motivation.

Og rigtig mange af de medarbejdere, der sendes igennem et outplacement-forløb finder faktisk et job i løbet af processen, hvilket er endnu et godt argument for, at det er i den retning, vi skal bevæge os i.

For målet må jo være, at vi i kølvandet på coronakrisen kommer til at kunne genansætte så mange som muligt af dem, der har mistet deres job - for det er jo både med til at fritage virksomhederne og samfundet for en omkostning.

For virksomhederne er der desuden den store fordel ved outplacement, at medarbejdere, der tilbydes et sådant forløb, generelt vil tale meget bedre om arbejdspladsen fremadrettet for eksempel med dennes fremtidige kolleger.

I slipstrømmen på finanskrisen fik mange ledere og mellemledere indskrevet i deres kontrakt, at de i tilfælde af en opsigelse skal tilbydes et forløb rettet mod en ny ansættelse et andet sted. Men hvorfor er det kun folk i toppen, der får det skrevet ind i kontrakten, når nu vi ved, at der er store fordele ved at give medarbejdere på snart sagt alle niveauer et outplacement-forløb? Hvorfor ikke tage skridtet videre og gøre det obligatorisk - på samme måde som med reglerne omkring opsigelsesperioder, som de enkelte medarbejdere i dag også er omfattet af?

Jeg tror helt sikkert, at vi i så fald ville kunne få langt flere hurtigt videre i nye job, hvilket vil være godt for samfundsøkonomien og for de virksomheder, der vil opleve, at folk taler mere positivt om deres tidligere arbejdspladser. For slet ikke at tale om fordelene for medarbejderne selv, der i mindre grad ville føle det identitetstab, som mange oplever i forbindelse med en opsigelse.

Læs også