Serier

Aktierne holder kursen trods stor finansiel usikkerhed

Meget taler for, at aktierne kan holde niveauet, men de er samtidig på et skrøbeligt niveau, for lige nu betales en høj pris for noget, som ikke genererer løbende indtjening.

Corona rammer verden

Det er tankevækkende, hvordan aktiekurserne globalt set ikke afspejler, at verdens finanser ligger i ruiner, fordi staterne har optaget – eller vil optage - stor gæld på i forvejen høje niveauer i kølvandet af coronapandemien.

Handelskrigen mellem USA og Kina, som vi har været bekymrede over i lang tid, ser heller ikke ud til at have lagt sig. Tværtimod, og man kan spørge sig selv, hvorfor aktierne ikke har reageret negativt på det faktum.

Efter det voldsomme aktiedyk i marts, og den efterfølgende næsten lige så bratte stigning, holder aktiekurserne sig nu på et relativt højt niveau svarende til det, de lå på for et år siden.

Et par bidrag til forklaringen på hvorfor, kan man finde ved at se på, hvilke sektorer, der har klaret sig godt igennem krisen. Det har eksempelvis de teknologiselskaber, der lever virtuelt og af virtuelle ydelser. De har ikke været ramt som eksempelvis energi- eller rejsebranchen, men er tværtimod gået op i kurs. Det ses tydeligt de største selskaber i S&P 500 og på det teknologitunge Nasdaq-index.

En anden forklaring på aktiekursernes høje niveau er udsigten til, at obligationsrenterne vil holde et lavt niveau i meget, meget lang tid endnu. Investorer har ikke mange andre alternativer til obligationer end at kigge i retning af aktierne, som dog trods alt forventes at give et lavt udbytte, mens obligationerne måske slet ikke giver noget overhovedet.

Meget lange obligationer giver et meget lavt afkast, og flere steder i verden ses paradokset, at lange obligationer giver et mindre nominelt afkast end de korte obligationer. Det afspejler en forventning om, at renterne holder det lave niveau i lang tid endnu og viser en accept fra investorernes side af, at det er sådan, vilkårene er.

Investorer har slået sig til tåls med et lavere forventet afkast, mens alle typer af aktivklasser er blevet dyrere. Også vækstaktier, hvor man betaler en meget høj pris for virksomheder, der ikke tjener ret meget ind før langt ude i fremtiden. Vækstaktierne er faktisk steget mere i pris end aktier i selskaber, der genererer indkomst her og nu. Det varer længe, inden verdensbilledet forandrer sig, og at vi må prøve at få så meget ud af markederne, som det lader sig gøre lige nu, synes at være den kollektive opfattelse.

Meget taler for, at aktierne kan holde niveauet, men det er samtidig et skrøbeligt niveau, for lige nu betales en høj pris for noget, som ikke genererer nogen stor, løbende indkomst. Hvis investorerne bliver nervøse, kan aktierne hurtigt flytte sig igen. Og de aktier, der gik hurtigst op efter det bratte fald i marts, vil formentlig også være dem, der går mest tilbage.

I øjeblikket er der meget lav aktivitet i den reale økonomi. Forbrugerne sparer en stor del af deres indkomst - og indkomsttilførsler - op Mange virksomheder har sat investeringsplanerne på standby, og derfor er der ikke den store efterspørgsel efter kapital. Det faktum er også med til at holde renterne nede og aktiekurserne oppe. Det er primært staterne, der drager fordel af de lave renter.

En del af den tabte aktivitet vil vende tilbage, når de forskellige restriktioner lempet, men skal investeringslysten stige mærkbart, kræver det gennembrud, som skaber optimisme og giver virksomhederne tro på, at situationen er holdbar, eksempelvis et gennembrud i international handel. Modsat har vi andet scenarie, nemlig at starte helt forfra efter en grundig oprydning i form af mange konkurser og en smertefuld omstilling. Store kriser har historisk set ofte skabt grobund for ny vækst og høje afkast.

Læs også
Top job