Serier

Evig coronakrise: Bevar akuttilstanden i din virksomhed

I coronakrisens første uger forsvandt nølere og nejsigere fra erhvervslivet. Alle blev omstillingsparate og løsningsorienterede. Ting, der aldrig før kunne gennemføres, blev til virkelighed på få dage. Erhvervslivet skal holde fast i denne akuttilstand.

Corona rammer verden

Hun var overrasket, min frokostgæst - en erhvervsleder fra en stor global detailvirksomhed og en tidligere kunde – da hun forleden lagde vejen forbi København. I snart 20 år havde hun kæmpet for at gøre sin virksomhed strømlinet og smidig, og hver gang havde inertien i systemet og modvilje mod forandring sejret. Men, sagde hun, da coronakrisen ramte, og ledelsen beordrede samtlige outlets i hele verden til at omstille sig, fik alle markeder det til at ske på en weekend.

»Fra den globale ledelse sagde vi til markederne, at de skulle holde åbent. Det var beslutningen. De skulle bare få det til at ske. Og det gjorde de,« sagde hun.

Man kan uddrage mindst to væsentlige erfaringer fra min frokostgæsts anekdote – og fra lignende beretninger over de seneste måneder.

For det første kan en akuttilstand udløse noget nær et mirakel af innovation, agilitet og handling. Bryggerier, der normalt har måned- og årelange processer, begyndte på få uger at producere håndsprit. Globale mastodonter kunne pludselig levere til kunderne og klienter på helt nye måder, der to uger tidligere var uladsiggørlige. Gourmetrestauranter begyndte at levere mad ud af huset. Den almindelige detailhandel blev kundevenlig som aldrig før.

Den anden og lige så vigtige erfaring er, at organisationer og medarbejdere kan udføre noget nær det umulige, hvis de bemyndiges til det – gerne så tæt på markedet som muligt. Coronakrisen har vist, hvor hurtigt det kan gå, når det sædvanlige kludetæppe af processer og procedurer, der til daglig udvander beslutninger og bremser initiativer, sættes ud af kraft, omgås eller helt fjernes.

Ledelsen skal – når en strategisk beslutning er taget og kommunikeret ud i organisationen – med andre ord holde pilfingrene for sig selv og bemyndige organisationen til at udføre beslutningen. Det er på frontlinjen, at man kender behovene fra kunder og klienter, og det er her, man ved hvordan det mulige bedst forbindes med kundens behov. Det er på frontlinjen, ikke på chefgangen, at nye løsninger hurtigt kan og skal udtænkes, hvis det nuværende setup ikke lige dækker markedets behov.

Den logiske slutning er opretholde denne tilstand. Når nu erfaringen viser, at akuttilstanden og bemyndigelse kan flytte en virksomhed længere på en weekend, end den havde været i stand til i de foregående to årtier, skal der – sat lidt på spidsen – være evig coronakrise i din virksomhed.

Erhvervsledernes vigtigste opgave i de kommende måneder og år bør derfor være at forankre denne indstilling i deres organisationer, så den hastighed, hvorved forandringerne skal finde sted, og den bemyndigelse, eller empowerment på nudansk, hele organisationen er blevet givet, bliver opretholdt.

For ingen – hverken ledere eller medarbejdere – vil længere kunne forsvare, at selv de mest drastiske beslutninger skal tage to måneder eller to år, når nu vi ved, at det kan gøres på to dage.

Læs også
Top job