Serier

Vejen til vækst er brolagt med partnerskaber

Dansk erhvervsliv skal på benene igen. Hvis målet er fornyet vækst, er strategiske partnerskaber og alliancer en oplagt trædesten til at udvide virksomhedens økosystem og forbedre forretningsmodellen. På det felt kan vi måske endda lære noget af vores nabolande.

Corona rammer verden

»Man skal aldrig lade en god krise gå til spilde. Det er en chance for at gøre ting, som man ikke før havde overvejet«.

Selvom citatet stammer fra en anden krise i et allerede fjernt årti, giver ordene fra Barack Obamas daværede stabschef Rahm Emanuel tydelig genklang i dag. Efter flere måneders stilstand og kunstigt åndedræt i form af hjælpepakker skal dansk erhvervsliv nu op i omdrejninger igen. Det er vigtigt.

Men det er også vigtigt, at det bliver gjort klogt. Hvis forretningsmodellen er kommet under pres, er den aktuelle genåbning af samfundet en mulighed for at revurdere sin forretning og sit økosystem. Et økosystem, der – når det fungerer optimalt – styrker konkurrenceevnen og potentielt øger virksomhedens relevans over for nye målgrupper eller endda brancher.

Det sker typisk med nye teknologier, distributionsnetværk eller andet, som samarbejdspartnere bringer til bordet. Det er ikke uden grund, at økosystemer af mange topledere bliver anset som et stærkt redskab til at skabe nye, innovative forretningsmodeller, sådan som det globale konsulenthus Accenture tidligere har påvist.

Når hjulene i virksomheden skal i gang igen, er en fintuning af økosystemet et oplagt sted at rette blikket hen. Hvorfor stå alene, når vi kan stå stærkere i fællesskab? Hvorfor forsøge at være god til alt, når du kan alliere dig med andre, der gør dig mere attraktiv ved at tilføje det, som de er gode til?

Det er en opskrift, der generelt er i god gænge i den danske finansbranche. Se bare Nykredit, der har succes med et stort distributionsnet af pengeinstitutter af deres realkreditprodukt. Vi samarbejder også selv med en række pengeinstitutter – seneste skud på partnerstammen er Vestjysk Bank - der med vores forsikringsprodukter i hånden kan tilbyde en bredere rådgivning og derigennem knytte en tættere relation til kunden. Det kommer alle parter til gode, og det er netop essensen i et stærkt partnermatch. For os er partnerskaber også et godt alternativ til konsolidering, fordi det gør det muligt for os at være tro mod vores værdigrundlag som kundeejet virksomhed. Nu vi er ved bankbranchen, er pengeinstitutternes bankcentraler et andet eksempel på, hvordan mange individuelle selskaber lykkes med at skabe synergier inden for it-drift og -udvikling. Men hvorfor holde sig til it? Hvorfor ikke gå sammen om andre servicefunktioner som marketing, compliance, jura?

Dét skridt tager kun de færreste af os herhjemme, til trods for at vi siger til hinanden, at vi er et foreningsland, hvor fællesskaber er en del af fundamentet i den danske kultur. Vi skal dog ikke længere væk end hos vores nærmeste nabolande for at se det udfolde sig. Fra de år, da jeg arbejdede i Sverige ved jeg, at svenske Länsförsäkringar, der består af 26 forskellige kundeejede forsikringsselskaber, er værd at lade sig inspirere af. De har egne bestyrelser og distributionsnet, men deler stort set alt andet såsom it-udvikling, marketing, jura og produktudvikling.

De har ovenikøbet skabt en landsdækkende bank, et pensionsselskab og en ejendomsmæglerkæde via fællesskabet. Alle disse løsninger bringer de ud på deres lokale markeder. På den måde kan de fokusere på at levere nærhed til kunderne og drive og udvikle deres forretning lokalt. Og de vokser stødt. I Norge har SparBank1 også fat i noget, når 14 lokalbanker er gået sammen om at dele udviklingsopgaver, branding og en række fællesejede selskaber, som leverer boligkredit, leasing osv.

Sammenligner vi os med vores nabolande, er der altså store udviklingspotentialer for aktørerne i den danske finansbranche, hvis vi tør at læne os mere ud mod hinanden. Mon ikke også det gælder andre dele af erhvervslivet herhjemme?

Vi danskere kan godt lide at have fod under eget bord, og samarbejde kan da også have sine udfordringer. Ud af de selvsamme topledere fra Accentures analyse opnår kun knap halvdelen deres målsætning om øget omsætning gennem partnerskaber.

Nogle af ingredienserne til et godt partnermatch er indbyrdes tillid, åbenhed og ligeværdighed, og det kommer selvsagt ikke af sig selv. Det tager tid og ressourcer at opbygge. Men jeg vil vove at påstå, at det ofte er en mere langtidsholdbar og skalérbar løsning end den klassiske ”spis eller bliv spist”-tankegang. Dermed kan en stærk partnerskabsstrategi være det, der gør hele forskellen på, om du forbliver relevant eller irrelevant i din branche, når tågen fra coronakrisen letter igen.

Læs også
Top job