Serier

Danskerne skal ikke straffes for at tage imod deres egne penge

Uambitiøs aftale om udbetaligen af danskernes indefrosne feriepenge kommer ikke nødstedte danskere til gavn.

Corona rammer verden

Corona har gjort folk arbejdsløse og lagt virksomheder i graven. Krisen bliver en slem omgang for dansk økonomi. BNP ventes at falde med 5,3 pct. i år, og eksporten ventes i tilsvarende periode at falde med 8,9 pct.

I Nye Borgerlige har vi konkrete forslag til at sætte gang i hjulene, hjælpe erhvervslivet til at skabe arbejdspladser og få væksten op i gear.

Vi har foreslået, at elafgiften for private og virksomheder halveres, at den kommunale dækningsafgift fjernes, at selskabsskatten og kapitalbeskatningen sænkes, samt at afgifterne på øl, vin og spiritus fjernes.

Derudover var vi det første parti, der foreslog, at de op mod 100 milliarder kroner, som politikerne har indefrosset med den nye ferielov, frigives til danskerne.

Fra begyndelsen argumenterede vi for en model, hvor staten lægger ud, og virksomhederne indbetaler pengene, når deres likviditet er til det.

Politikernes løsning er ikke god nok

Den 14. juni forhandlede Folketingets partier om en økonomisk sommerpakke. Vi gik ind til forhandlingerne med ønsket om at få alle fem ugers feriepenge udbetalt hurtigst muligt – skattefrit og uden modkrav i øvrige ydelser.

Vi forlod dog forhandlingerne, da regeringen, venstrefløjen, Radikale Venstre, Konservative og Venstre blev enige om en uambitiøs aftale, hvor kun tre af ugerne udbetales – og først til oktober. Det er ikke godt nok.

For det er i sommerferien, at danskerne har brug for pengene. Og det danske sommerland har brug for, at pengene bruges der. Samtidig viser beregninger fra Cepos, at 96.000 danskere vil blive ramt af topskat, hvis de tager imod deres feriepenge.

At politikerne straffer danskerne for at tage imod deres egne penge, er mig ubegribeligt. Jeg har tillid til, at danskerne godt kan forvalte deres egne penge, og derfor skal de selvfølgelig ikke straffes af politikerne med en slags lommepengepolitik.

Arbejdsløse indvandrere bør ikke belønnes

Politikerne besluttede også at sende en check på 1.000 kroner til de cirka 32.000 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, som mere eller mindre lever permanent på offentlig forsørgelse i kontanthjælpssystemet.

Hvorfor skal de have flere penge? Hvorfor skal danskere gå på arbejde og betale skat til, at politikerne kan belønne indvandrere og efterkommere, der ikke selv yder noget, og som i alt for mange tilfælde aldrig har bidraget og heller ikke kommer til det?

Der er cirka 15.000 syge og nedslidte danskere, der hænger fast i de håbløse ressourceforløb i jobcentrene. De bliver kostet rundt i systemet og har ikke haft mulighed for at slippe ud. De får det samme beløb som migranter og indvandrere.

Der er også 300.000 enkeltmandsvirksomheder, hvoraf mange kæmper en stridsom kamp for overlevelse med lange dage, korte ferier og lav indtjening. De bliver forbigået, mens uproduktive indvandrere og efterkommere belønnes.

For mig at se er det en ubegribelig prioritering. Jeg kan på ingen måde se rimeligheden i det. Jeg mener derimod, at politikerne klart burde slå fast, at vores velfærdssystem udelukkende er til for danske statsborgere.

Læs også
Top job