Serier

Dyb kløft i amerikanske indkomster truer forude

Forhøjet arbejdsløshedsunderstøttelse og skatterabat fra Trump har mere end opvejet faldet i lønindkomsterne og ligefrem sendt de samlede indkomster i vejret i USA. Men forude truer et kraftigt fald, som kan ramme forbruget hårdt.

Corona rammer verden

Mens store dele af Europa med jobstøtteordninger har formået at hindre en større stigning i ledigheden, har USA kun understøttet beskæftigelsen i moderat grad under forårets nedlukning.

I Europa er 45 mio. ansatte omfattet af ordninger, hvor staten understøtter deres løn, nu hvor de på grund af krisen arbejder færre timer. Imens har omkring 25 mio. amerikanere mistet deres job. USA har et ringe understøttelsessystem, og mange er normalt slet ikke omfattet.

Det ringe sikkerhedsnet i landet betød, at man i marts kunne ende i en situation, hvor bunden risikerede at ryge ud af mange amerikaneres budget. En række midlertidige politiske tiltag har dog forhindret dette scenarie – ja, de har faktisk sendt indkomsterne i vejret i USA. Men nogle af disse tiltag løber snart ud, mens effekterne af andre ebber ud. Og ved udgangen af juli står amerikanske husholdninger over for en truende og dyb indkomstkløft.

Ifølge myndighederne har 160 mio. amerikanere modtaget en skatterabat fra staten. Hver har de modtaget 1.200 dollar – via check eller direkte på kontoen. Børnefamilier har modtaget endnu mere. Vi snakker anseelige beløb, hvilket er hovedforklaringen på, at indkomsterne i april lå mere end 10 pct. over niveauet året før.

En anden forklaring er den forhøjede understøttelse. Kongressen har ud over at udvide dækningen til stort set alle også hævet understøttelsen med 600 dollar ugentligt. Beløbet kommer oven i den almindelige understøttelse, som varierer fra ca. 200 til 600 dollar på tværs af stater. I nogle stater er understøttelsen altså firdoblet.

Konsekvensen er, at den forhøjede understøttelse ligger klart over de fyrede medarbejderes hidtidige løn i 80 pct. af de amerikanske stater. Det gælder de fleste af Sydstaterne og i Midtvesten. For mange dårligt stillede amerikanere, for hvem hverdagen er en konstant kamp for at få enderne til at mødes – og dem er der millioner af – giver ordningen ringe tilskyndelse til at tage et arbejde igen. Det har fået Trumps økonomiske chefrådgiver, Larry Kudlow, til at tale imod en forlængelse, når særordningen udløber med juli.

I grove træk er amerikanernes indkomster blevet direkte understøttet med 500 mia. dollar fra april til juli, og hvis ikke der vedtages nye indkomstunderstøttende tiltag, venter et voldsomt fald i indkomsterne på adskillige procent af BNP i løbet af 3. kvartal. Det selv med en markant bedring i beskæftigelsen. Det efterlader en dyb indkomstkløft, som kan underminere amerikansk forbrug – den suverænt mest afgørende komponent i den globale efterspørgsel.

Trump-administrationen vil sikkert med kongressens hjælp som minimum forsøge at dæmpe slaget til indkomsterne. Trump talte for nylig om en ny runde checks. Men usikkerheden er betydelig – ikke mindst med tanke på det forestående valg, som oplagt påvirker incitamenter til kompromisser.

Jo længere tid usikkerheden består, desto større er risikoen også for, at amerikanerne af forsigtighed begynder at spare ekstra op. Der venter afgørende politiske beslutninger i juli, og desværre er risikoen for, at mange amerikanere kommer under økonomisk pres den kommende tid, ganske stor.

Læs også
Top job