Serier

Det er bedre og billigere at forebygge end at helbrede nedslidning

Får vi ikke forebygget nedslidning på arbejdsmarkedet, er der ikke råd til at hjælpe dem, der trænger mest. Det har coronakrisen sørget for.

Corona rammer verden
Fagforeningen 3F og arbejdsgiverorganisationen Asfaltindustrien er gået sammen om et treårigt projekt, der skal bidrage til at forebygge nedslidning i asfaltbranchen. Foto: Casper Dalhoff

Et skøn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at hvis vi går 50 år ud i fremtiden, er folkepensionsalderen for personer født i 1996 eller senere nået helt op til 74,5 år. Det er højt, ikke?

Alt imens folkepensionsalderen stiger og stiger, forsøger politiske partier at forhandle sig frem til et forlig, der skal sikre, at de mest nedslidte personer kan gå tidligere på pension. Men indtil videre skal de forhandlinger først i gang efter sommerferien. Desuden er det fuldstændig fundamentalt, for at et eventuelt forlig kommer til at virke, at vi får mindsket antallet af nedslidte i høj grad først, for det er meget bedre og billigere at forebygge end at helbrede.

Får vi ikke forebygget, er der simpelthen ikke råd til at hjælpe dem, der trænger mest. Det har coronakrisen sørget for.

Der er en lang liste af erhverv, hvor man ikke kan arbejde med samme metoder, frekvens og effektivitet, som man har gjort i 40 år, hvis man er nået til slutningen af 60’erne. Murer, slagter, rengøringsassistent, butiksassistent, sygeplejerske, mv.

Det samme gør sig gældende for arbejdere inden for asfaltbranchen, og derfor er vi, fagbevægelse, 3F, og arbejdsgiver Asfaltindustrien, i gang med et treårigt projekt, ’Det Gode Asfaltliv’, der skal sikre, at asfaltindustrien er attraktiv i fremtiden, men i lige så høj grad, at vi bliver bedre til at forebygge nedslidning i branchen.

Mens politikerne gør deres ting og forsøger at finde frem til et forlig, er der altså aktører i civilsamfundet, der gør en konkret forskel for mennesker – lige nu. Og vi tror, at langt flere skal tage sagen i egen hånd.


Vi venter i spænding på tiden efter sommerferien, når politikerne forhåbentlig finder frem til en løsning, der forbedrer vilkårene for de nedslidte arbejdere. Men det er vigtigt at pointere, at vi alle har et ansvar.

Vores opråb er, at andre aktører i civilsamfundet bør gøre det samme. Medarbejderne skal ”passe på sig selv”, som vi siger i vores kampagne, og arbejdsgiverne skal hjælpe dem med at gøre det. Politikerne bør også vende blikket i denne retning og støtte og anerkende de aktører, der som os prøver, for vi har brug for mindre snak og mere handling.

Konkret foreslår vi, at når der sættes penge af til tidlig pension til nedslidte, skal der også sættes penge af til forebyggelse. For Christiansborg ved udmærket, hvad forebyggelse kan, og hvad det koster at ”glemme” det.

Læs også
Top job