Debat

Chefen for bæredygtighed er en central brik i fremtidens direktion

Bæredygtighed bliver med eskalerende hastighed del af virksomhedernes virkelighed i takt med stigende fokus på området fra forbrugere, investorer, lovgivere og øvrige dele af samfundet. Mange topledelser og bestyrelser har imidlertid ikke indset vigtigheden af en tung Chief Sustainability Officer (CSO) som naturlig del af direktionen.

Traditionelt har rollen som bæredygtighedsansvarlig ofte været lig med en specialiseret kommunikationsfunktion, som skulle levere små tekster om virksomhedens ’do good’-indsatser og fine billeder til årsrapporten. På tilsvarende måde har rollen i høj grad været forbundet med kortsigtede initiativer, der skulle sikre overholdelse af lovgivningen.

I dag er kravene og realiteterne forbundet med ansvar for bæredygtighed en helt anden virkelighed. Hastigheden, hvormed området påvirker virksomhedernes forretningsmodeller, stiller helt nye krav til CSO-rollen. Bæredygtighed er ikke længere blot compliance og overholdelse af hastigt eskalerende lovgivning på området. Det er et centralt element for værdiskabelse i virksomheden, risikostyring, sikring af virksomhedens relevans i fremtidens markeder, udnyttelse af forretningsmæssige muligheder og imødekommelse af stadig stigende krav fra investorer, forbrugere og andre interessenter. Bæredygtighed griber således ind alle virksomhedens forretningsområder og skal integreres i selve virksomhedens kerne på en måde, der sikrer god forretning og stor ansvarlighed.

Tiden er dermed inde til at gøre op med opfattelsen af ansvar for bæredygtighed personificeret som ’plastickruspolitiet’, der løber rundt som en enmandshær og laver småprojekter med affaldssortering og afskaffelse af engangsservice i kantinen.

Samtidig er bæredygtighedsområdet komplekst og nyt for mange virksomheder og bestyrelser. Den typiske virksomhed har ikke erfaring, tilstrækkelige ressourcer eller indsigt til at navigere i de nye realiteter og drive agendaen på effektiv, struktureret og værdiskabende vis. Denne realitet understreger blot vigtigheden af den rette CSO og investeringen i denne rolle.

Den værdiskabende CSO skal således være i stand til at koble forretning og bæredygtighed og til at tale den strategiske dagsorden på højeste niveau. Givet rollens strategiske vigtighed kan bestyrelsen med fordel inddrages i rekrutteringen. Ligeledes bør CSO’en referere direkte til topchefen (CEO’en), og da rollen per definition er en profil, der ofte udfordrer det bestående, bliver den personlige kemi og gensidige respekt mellem CEO og CSO af stor betydning. Det vil være en dårlig investering for toplederen at vælge en profil til rollen, der er for identisk med hende selv – omvendt bør forskellene heller ikke være så store, at de bliver uoverstigelige.

For topchefen, bestyrelsen og investorer/ejere bør CSO’en ses som garant for, at bæredygtighed bliver en del af den strategiske agenda og at baren kontinuerligt hæves, så virksomheden undgår stilstand og ikke bliver overhalet af konkurrenter, ny lovgivning, ændringer i værdikæden osv. Samtidig må CSO’en sikre forankring af kompetenceopbygning indenfor området på tværs af organisationens funktioner og være bannerfører for tiltag, som må forventes at møde modstand i organisationen.

Dette vil kræve både visionær ild, talent for at inspirere og få organisationen med på tankegangen samt evnen til at bygge relationer såvel internt som eksternt. CSO’en bliver således en vigtig brik for toplederen i at guide organisationen gennem transitionen mod fremtidens realiteter.

CSO’en må derfor ind på direktionsgangen, og forståelsen for vigtigheden og værdien af at investere i denne rolle må ind i bestyrelseslokalerne. Samtidig er kandidater med erfaring fra højeste niveau indenfor området fortsat en knap ressource. De dygtigste profiler vil vælge virksomheder, som de tror på har ambitionen og viljen til at gennemføre reelle ændringer i den grønne omstillings navn.

Tiden er dermed inde til at gøre op med opfattelsen af ansvar for bæredygtighed personificeret som ’plastickruspolitiet’, der løber rundt som en enmandshær og laver småprojekter med affaldssortering og afskaffelse af engangsservice i kantinen. Bæredygtighed er kroner og øre, konkurrenceevne, sikring af adgang til kapital og evnen til værdiskabelse og overlevelse i fremtiden.

Vi kan derfor med rette spørge os selv: Er CSO’en på vej til at udfordre finansdirektørens (CFO) klassiske position som topchefens vigtigste sparringspartner?

Læs også
Top job