Serier

SAS-investorers værdier udvandes ekstremt

Selvom staternes hjælp til SAS får det til at se ud som om, at pengene passer i selskabet, skal man ikke forvente afkast som investor.

Corona rammer verden

SAS skal de kommende uger i gang med at samle de økonomiske stumper i slipstrømmen på covid-19. Pengene passer, fordi SAS politisk skal holdes flyvende, men investorerne skal ikke forvente afkast. Spørgsmålet er, om de er tilstrækkelig klar over det?

SAS aflagde tirsdag et regnskab, som omtrentligt var så dårligt, som investorerne havde regnet sig frem til. De kommende uger vil SAS være på vej til at få tilført nye aktiepenge igennem salg af aktier og ombytning af gæld til aktier i en størrelsesorden, som bl.a. de private investorer næppe er helt klar over.

Det er meget længe siden, at de danske og svenske stater direkte har tjent penge på deres aktiebeholdninger i SAS. Med vilje bruger jeg ikke udtrykket ”investering” men ”aktiebeholdninger”, for det er ikke førstnævnte. Eller det skal i hvert fald ikke tænkes som sådan, og ikke måles direkte, om køb af aktier i en investeringsmæssig henseende har givet et tilfredsstillende, risikojusteret afkast.

Staterne investerer i en højere sags tjeneste; i højere luftlag om man vil. Det handler om arbejdspladser i først og fremmest det danske hovedstadsområde. Planerne er dyre, men de indeholder ingen krav om afkast, og den økonomiske samfundskontrakt bliver her, i modsætning til andre steder, målt i direkte statsstøtte til en virksomhed, som opererer under fuldkommen konkurrence.

»Vi har alle sammen en interesse i SAS som flyvende objekt,« kan samfundsmæssigt give politisk mening. Det gavner infrastrukturen og udvikler København, men er det set med investeringsbriller en god ide for de private at deltage i en kæmpe restrukturering ?

Svaret er allerhøjest ”måske”. Ingen kender den korsigtede fremtid og udsigterne. SAS har en negativ egenkapital og dermed finansiel underbalance. En del af flyene er i luften, men det er kun en meget beskeden del af den ligning, som skal forbedre økonomien.

At der er fly i luften, selv om det er for få, er trods alt positivt. Den seneste tids fald i US-dollar og lavere oliepriser er positive aspekter, men der mangler passagerer om bord. Load-faktoren er høj, når det drejer sig om den statslige villighed til at laste ekstra kapital om bord, men aktuelt lav når det drejer sig om at tælle passagerer om bord.

Hvis du allerede er investeringspassager, skal du forberede dig på en ekstrem udvanding. Kassen er tom, og den skal fyldes op igen med aktier. Det drejer sig ikke kun om udstedelse af nye aktier, men også om at gældsfordringer bliver ombyttet til aktier. Det er en del af aftalen og forudsætningen for, at SAS igen kan få lidt mindre turbulens i sin økonomi.

Værdierne skal fordeles på mange flere investeringshænder, og kapitaludvidelsen sker til en lav aktiekurs for at gøre den spiselig. Samtidig vil SAS få mange og nye aktieinvestorer, som slet ikke ønsker at eje aktier, men som er nødsaget til at acceptere, at ombytning af gæld til aktier trods alt er bedre, end at gældsfordringerne slet ikke er noget værd.

Erfaringsmæssigt vil en lav aktiekurs appellere til absolutte prisinvestorer, som opfatter den lave aktiekurs som et godt tilbud om en attraktiv pris. Det vil øge det spekulative element i aktien yderligere. Samtidig vil obligationsejerne, som nu er blevet aktionærer, lede efter den første og bedste mulighed for at søge mod række 17 og nødudgangen. Det vil, så længe aktierne ikke er solgt, være en hurdle for kursstigninger.

Ingen kunne forudsige covid-19. Hverken WHO eller virologer, som har det som deres speciale. Havde man kunne det, ville det være let nok at sige ”nej tak” til luftfartsinvestering.

Vi kender ikke fremtiden men ved trods alt, at staterne vil rekapitalisere det, som de private ikke bidrager med. Det er dog ikke nogen garanti for og tilstrækkelig god grund til at købe aktier i luftfarten, hvor om ikke alt så dog det meste kan tænkes at være forandret i hvert fald som minimum de næste kvartaler og måske sågar en del år fremover.

At investere og rekapitalisere SAS sammen med staterne betyder ikke, at man tilsammen har en uniform måde at måle succes på.

BRANCHENYT
Læs også