Serier

Små aktier bryder den afkastmæssige hastighedsgrænse

De mindre danske aktier er blevet "amerikaniseret" og det tænder en advarselslampe, som i det mindste bør være stof til eftertanke.

Corona rammer verden

I USA er vækst ikke kun vigtigt for aktierne. Det er altafgørende. Naturligvis først og fremmest for selskaber, som har vækst-prædikatet og en prisfastsættelse, hvor investeringscasens alibi er en omsætningsmæssig hurtigløber.

For vækstaktier, hvor væksten er intakt, spiller prisfastsættelsen en meget lille eller helt underordnet rolle. Investorerne holder udelukkende øje med om væksten er intakt og stort set intet andet.

Der har været god og grundig fart på de danske aktier i 2020, hvis man udelukkende ser på året som helhed og indtil nu. I hvert fald vurderet igennem indeksbriller.

Den gennemsnitligt gode udvikling i de større aktier er ikke gået ubemærket hen og har i et meget bemærkelsesværdigt omfang også spredt sig til de mindre og nynoterede selskaber.

Udvalgte mindre danske selskaber har haft meget stor kursfart på. Man kan naturligvis hævde, at det skyldes høje vækstforventninger, som ikke er blevet skuffede, eller en børsintroduktion, som skete til en tilpas lav indgangsværdi, som tillader mere end blot en almindelig spredningsgevinst (færre udbudte aktier til flere interesserede investorer). De presser aktien op i kurs på de første handelsdage.

Udfordringen er ikke, efter min mening, hvad der sker de første børsdage og/eller for et enkelt selskab, men hvad der sker for mange eller flertallet af de selskaber, som melder deres børsentre over en længere periode.

Vi har i de seneste måneder set en tendens til, at en veldresseret deling af en positiv nyhedsstrøm får private investorer til at gå nærmest kursamok. Det er kortsigtet begunstigende for nye selskaber og deres aktionærer, men kan være langsigtet bekymrende. Boom/bust advarselslampen er tændt.

Hvis årsagen til de markante stigninger er, at bedre selskaber med bedre vækstcases får deres børsdebut, er det positivt. Ligeså hvis udgangspunktet for prisen er blevet bedre og selskaberne har forstået betydningen af en lock-up periode for tidlige investorer og er blevet bedre til at byde nye interessenter velkommen med en positiv nyhedsstrøm.

Hvis der derimod er tale om en spekulativ udvikling, som ikke reelt modsvares af selskabernes formåen og ydeevne, som bliver tilsat en likviditetsmæssig rigelighed uden sidestykke bl.a. drevet af en meget lempelig pengepolitik midt i en Covid-19 tid, er det langtidsmæssigt uholdbart.

Jeg synes, der er grund til at holde øje med udviklingen. Ikke kun til de selskaber, der som en fugl føniks springer op, men også en ekstrem polarisering mellem investeringer som er ”in” og de som er ”yt”.

BRANCHENYT
Læs også