Serier

…Men er det ikke de andre, der skal gøre noget først?

I mange år har virksomheder ventet på politisk klimalederskab. Men det er en farlig og forkert måde at tænke på. Mange virksomheder tager i dag sagen i egen hånd - både for klimaet og for deres egen overlevelses skyld.

Corona rammer verden

I august blev verdens højeste temperatur, siden man har målt temperaturer på jorden, registreret med 54,4 grader celsius i Death Valley. For nyligt udtalte Californiens guvernør Gavin Newsom, at hvis man vil opleve klimaforandringerne ved selvsyn, skal man blot se de californiske skovbrande, der i øjeblikket hærger, og som af brandmyndighederne omtales som den mest vidtrækkende skovbrand-sæson nogensinde. Issmeltningerne på Arktis sker nu, ifølge et helt nyt studie, i et bekymrende tempo, der flugter med FN’s ‘worst case scenario’.

Alligevel venter vi. Verden over halter landene fodslæbende efter de nødvendige reduktionsmål, der skal sikre, at vi holder os under 1,5 graders temperaturstigning. Og selvom den danske regering med 70 procent-målsætningen har sat det rigtige nationale mål, lader flere af de konkrete virkemidler og indsatser vente på sig herhjemme.

På trods af at vi har vidst, at den er gal med klimaet i mange år, har vi stadig langt fra fundet det rette modsvar. Kyoto-protokollen, Paris-aftalen og FN’s 17 Verdensmål er skridt i den rigtige retning, men klimaet er ikke for alvor trådt ud af velmenende FN-kontorer.

Vi er havnet i et såkaldt kollektivt handlingsproblem, hvor klimaet som den varme kartoffel sendes videre fra den ene samfundsaktør til den anden. Mange virksomheder sidder derfor stadig i dag og venter. Venter på en global CO2-afgift, venter på, om Donald Trump mon skulle blive genvalgt, eller venter på, hvad konkurrenterne gør.

Men tiden for at vente er ved at rinde ud. Virksomheder har ikke råd til at vente mere - hverken for klimaet eller for deres egen skyld. Der er nemlig hverken et politisk eller teknologisk quick-fix på trapperne, der løser det hele i et snuptag. Så jo før virksomheder tager skeen i egen hånd og selv kommer i gang, desto bedre rustet vil de stå - i en verden hvor politikerne på et tidspunkt uomgængeligt bliver nødt til at handle.

Der er allerede en række virksomheder, der for alvor er begyndt at påtage sig et klimalederskab i det politiske vakuum. Som har erkendt, at de ikke har råd til at vente på, at der sker noget. Herhjemme gælder det virksomheder som Ørsted, Grundfos, Velux, Novo Nordisk – og i stigende grad også blandt de små og mellemstore virksomheder.


Helt a

ktuelt meldte Haldor Topsøe for et par dage siden sig som den næste i rækken med koncernens udmelding om at forfølge en uhyre ambitiøs klimastrategi frem mod 2024, der bl.a. indebærer udvikling af klimavenlig ammoniak og brint.

At de nævnte virksomheder vokser, kan blandt andet tilskrives et proaktivt og visionært klimalederskab, der basalt set handler om fremtidssikring af vækst.

For disse virksomheder handler dette lederskab blandt andet om at opstille mål for egne reduktioner, der netop lever op til 1,5 graders-målsætningen, hvilket intet land faktisk overholder nu. Virksomhederne har herudover visioner om at skabe systemiske forandringer i egne brancher og sektorer, således at de er med til at presse andre virksomheder i samme retning gennem eksempelvis krav til leverandører.

Virksomhederne lader også til at lytte mere til borgernes bekymring, end de politiske beslutningstagere gør. En dugfrisk Megafon-måling af, hvad der bekymrer danske borgere mest, viser - trods coronakrise - at klima og miljø nu er det område, danskere bekymrer sig mest om.

Det er kort sagt en farlig strategi ikke at vælge klimalederskabet i dag.

At udvise klimalederskab giver virksomhederne legitimitet, skaber flere og mere loyale kunder, ligesom investorerne netop anser dem for fremtidssikrede aktiver, hvilket i stigende grad ses på aktieindekser.

Det er kort sagt en farlig strategi ikke at vælge klimalederskabet i dag.

En ny undersøgelse fra UN Global Compact Danmark viser, at kun 13 pct. af danske virksomheder har sat mål for egne klimaudledninger. Der er således fortsat behov for at flere virksomheder - danske som internationale - udviser det klimalederskab, som verden har brug for lige nu. For ingen af os har råd til at afvente, at de andre gør noget først. For ingen af os har råd til at afvente, at alle de andre gør noget først.

Læs også
Top job