Debat

Finanssektoren har brug for en overhaling

Der er stadig for få kvinder i lederstillingerne. Især i finanssektoren kniber det med at få kvinderne repræsenteret i de ledende stillinger.

For nyligt kunne man læse, at der på listen over landets 1.000 største virksomheder er færre kvindelige direktører end sidste år. Sølle 69 kvindelige adm. direktører. Sidste år var der 75. Det er et rystende lavt tal, og især bekymrende, at det går den forkerte vej.

Kigger man på min egen branche – finanssektoren – ser billedet desværre ikke meget bedre ud. Her er der bare fire kvinder, der kan kalde sig adm. direktør i en af landets 58 banker, mens otte har en plads i direktionen, viser en opgørelse fra Finanswatch fra 2019.

Faktisk er det lidt af et paradoks. For i dag er der stort set lige mange mænd og kvinder ansat i de største banker i Danmark. Alligevel er ledelsesgangene domineret af mænd, og jo højere op man bevæger sig mod direktionen, des større bliver koncentrationen.

Paradokset bliver ikke mindre af, at alle undersøgelser peger på, at en mangfoldig ledelse træffer bedre beslutninger.Et af problemerne er, at man har en tendens til at ansætte dem, der ligner en selv. Rip, Rap og Rup-effekten, kalder professor i kønsforskning Annette Borchorst det i Berlingske (6/10).

Og når der er rigtig mange mænd, der rekrutterer, fordi de sidder på fremtrædende lederposter, får man en skævvridning. Det er simpelthen tryggere at ansætte folk, der ligner én selv, fordi man ved, hvad man får.

Men man skal turde at tage beslutningen om at ansætte mennesker, der er anderledes, fordi de bringer andre perspektiver og erfaringer, der er brug for.

Det betyder også, at der er for få kvindelige rollemodeller. Nu er jeg selv kvinde og har været leder i mange år, og jeg ved, at det er vigtigt, at man har nogen, man kan spejle sig i.

Der er ingen tvivl om, at når vi ser på finansbranchen, hvor så få kvinder er til stede på topposter, vil man få et billede af, at branchen er mandsdomineret. Topposterne er med til at definere, hvordan vi opfatter branchen.

Vi har som branche en stor opgave i at få det image forandret. Vil jeg som ung, ambitiøs kvinde, der gerne vil en lederkarriere, søge ind i finanssektoren, hvis jeg ved, at det ud fra et statistisk perspektiv er svært at stige i graderne? Svaret er formentlig nej.På trods af, at mange banker arbejder med at fremme kvindelige talenter, så må vi bare konstatere, at udviklingen sker alt for langsomt, og det er simpelthen ikke godt nok, at der er så få kvindelige ledere i finanssektoren.

I BankNordik er vi bevidste om problemet og forsøger at gøre noget ved det. Konkret har vi besluttet, at hverken mænd eller kvinder må udgøre mindre end 40 pct. af de ledende stillinger. Og selv om vi nu lever op til dette mål, er vi langt fra i mål på alle områder.

Dykker man ned i vores tal, er der også en skævhed. Selvom 42 pct. af lederne er kvinder, er 60 pct. af medarbejderne i banken kvinder.

Samtidig er der nogle afdelinger, hvor der er høj repræsentation af det ene køn. F.eks. inden for privatkundeområdet har vi i de danske filialer en stor overrepræsentation af mandlige ledere. Det vil vi gerne have ændret, men det kommer til at kræve et langt sejt træk. Bevidstheden om problemstillingen er første trin i denne proces.Jeg er bange for, at vi som branche skræmmer nogle af de ambitiøse kvinder væk, hvis vi ikke gør noget ved problemet.

Som sektor er vi under pres og står midt i en forandringstid, hvor vi har behov for at fastholde og tiltrække alle de dygtigste medarbejdere, uanset køn, og vi har i den grad brug for ledere, der rummer og repræsenterer forskellige kompetencer, perspektiver og erfaringer til at navigere virksomhederne igennem en uforudsigelig forandringstid.

Til sidst må vi dog også erkende, at når vi har så få kvinder i toppen, så er det også vores eget ansvar. Kvinder skal i højere grad have modet til at tage springet uden at have styr på alle detaljer i jobbet og have alle de nødvendige kvalifikationer.

Læs også
Top job