Serier

Kære politikere, lyt til de unge - det er deres fremtid, vi taler om

De unge er vokset op med økonomiske kriser som et vilkår. Det gør dem i stand til at se på politiske spørgsmål med helt andre øjne.

Corona rammer verden

Vi er en generation, der er formet af kriser. Vi har levet vores barndom og teenageår i skyggen af finanskrisen, og med covid-19 står vi nu midt i den største globale sundhedskrise siden Den Spanske Syge.

Og vi er den sidste generation, der kan gøre noget ved klimakrisen. Vi står derfor over for en stor opgave. Den opgave skal løses nu.

Sådan lyder det fra 42 danske unge i alderen 20-28, der i otte måneder har arbejdet på en ny vision for Danmark i 2040 som en del af initiativet Small Great Nation. Og netop det faktum, at de unge er opvokset under kriser, har blot gjort dem mere handlekraftige og ivrige efter at løse samfundets største udfordringer.

De har i fællesskab arbejdet for en ny vision for Danmark med otte hovedpointer, som blandt andet indeholder visionære ideer inden for uddannelsessystemet, sundhedsvæsenet, arbejdsmarkedet og ikke mindst samfundets grønne omstilling.

De er samtidig meget optagede af at skabe chancelighed i alle facetter af livet. Det bør politikerne tage seriøst, når de planlægger Danmarks fremtid.

Danmark skal være klimaneutral allerede i 2040
Panelet ønsker blandt andet, at Danmark skal være CO2-neutral allerede i 2040.

Det kræver, at vi bliver et foregangsland for grøn teknologi og bæredygtig udvikling, og at vi indtager positionen som et grønt Silicon Valley.

Samtidig skal landbruget gøre brug af vertikal dyrkning af afgrøder og genteknologi, byggebranchen skal baseres på cirkulære principper, og fossile drivmidler skal udfases i transportsektoren.

Så nej, vi kan ikke vente flere år med at beslutte, om vi skal indføre CO2-afgifter eller om teknologien er moden. Vi skal handle nu.

Klimaet skal derudover skrives ind i den danske grundlov, så klimaet får rettigheder. Og for at sikre, at danske virksomheder overholder deres klimaforpligtelser og mindsker deres klimaaftryk, skal et grønt rejsehold kontrollere, at virksomhederne overholder reglerne.

Rejseholdet tildeler både virksomhederne smileyer og udsteder bøder i særligt alvorlige tilfælde. Dertil foreslår Ungepanelet en national klimadomstol, som kan dømme virksomheder og organisationer, der forurener mere end det tilladte.

Arbejdslivet skal skræddersyes
Ifølge Ungepanelet skal fremtidens arbejdsmarked være skræddersyet til den enkelte – ikke omvendt som i dag.

Det skal være så fleksibelt, at medarbejdere kan have forskellige karriereveje og eksempelvis have deltidsjob hos to forskellige arbejdsgivere, som man kender det fra bijobs i dele af erhvervslivet.

Denne model kræver lovgivning, der gør det attraktivt for arbejdsgiverne at ansætte folk på sådanne ordninger, men ideelt set får arbejdsgiveren mere engagerede medarbejdere, som i højere grad kan bidrage med ny viden.

Danmark skal tiltrække de bedste talenter
Ungepanelet ønsker ikke kun et fleksibelt arbejdsmarked, men understreger også behovet for en ny fortælling om Danmark. En fortælling, der sætter fokus på vores høje ambitioner inden for bæredygtig omstilling og digitalisering, vores gode uddannelsesmuligheder samt den høje tryghed og tillid i samfundet.

Dette kan bidrage til, at flere højt kvalificerede udenlandske talenter har lyst til at tage til Danmark for at arbejde. Den nye fortælling og et styrket diplomatisk arbejde skal gå hånd i hånd med lempeligere krav til at få arbejdstilladelse for kvalificerede personer og deres ægtefæller.

Danmark er et ulige land
Ifølge Social Progress Index, som måler livskvaliteten i verdens lande udfra ikke-økonomiske parametre, såsom tag over hovedet og mad på bordet, lige muligheder, adgang til sundhed og uddannelse og frihed, ligger Danmark ligger igen i år i toppen på en flot 2. plads.

Men selvom Danmark rangerer højt på internationale ranglister for social lighed, mener de unge, at der er for stor ulighed i vores samfund.

Uanset om vi taler lige muligheder for uddannelse, jobmuligheder eller adgang til sundhedsvæsenet, er der for store sociale forskelle. Vi skal på skabe chancelighed for alle – på alle områder.

De unge repræsenterer en generation, der er klar til at handle, og de fortjener at være medskabere af et bæredygtigt samfund med plads til alle. Et samfund, hvor vi passer på hinanden og ikke mindst på vores skrøbelige klode og dens begrænsede ressourcer.

Det betyder, at de unge skal have en langt større stemme i samfundsdebatten. De yngre generationer har i deres korte liv allerede gennemlevet finans- og sundhedskriser, og de vil igennem hele deres liv leve med effekterne af en global klimakrise.

Det afspejler sig i deres vision for 2040, hvor innovative ideer og en stålfast vilje til at finde løsninger på Danmarks – og planetens – største udfordringer skinner tydeligt igennem.

Og selvom de ikke har alle svarene eller de økonomiske beregninger, er de skarpe på mål og succeskriterierne for at vi får præcis det samfund, vi ønsker i 2040. Et samfund, som i øvrigt har en plads til alle.

Så kære politikere, lyt nu til de unge – det er deres fremtid, vi diskuterer. 

Læs også