Debat

Er virksomhedernes værdier værdiløse?

Virksomheder med værdier skaber mere engagerede medarbejdere - hvis værdierne vel at mærke implementeres i hverdagen.

Værdier, moral og identitet er vigtigere end nogensinde før. Identitetspolitikken har fejet hen over vesten de senere år, og lige nu falder mandlige toppolitikere i samme hast, som medierne kan opspore krænkelseshistorier, enten fordi deres værdier er anakronistiske (Frank Jensen), eller fordi værdierne og virkeligheden ikke står mål med hinanden (Morten Østergaard). Det private erhvervsliv er heller ikke gået ram forbi - det er Danske Banks monumentale krise de senere år et godt eksempel på.

Meget tyder på, at virksomheder med værdier, som er forankrede i organisationen, står stærkere, når krisen kradser.

Årsagerne til værdier og identitets større betydning er kompleks og mangeartet, men en tese, som er fremført af samfundsforskere (bl.a. Francis Fukuyama), er, at klassesamfundets gradvise forsvinden både har givet rum og skabt et behov for nye identiteter. I takt med at de økonomiske klasser ikke længere indeholder nok konfliktpotentiale og anerkendelse til at konstruere en identitet omkring, er det nødvendigt at opbygge nye identiteter.

I den virkelighed skal virksomheder og organisationer have et ståsted, tage et standpunkt og identificere, hvem de er. Det er simpelthen nødvendigt for at kunne navigere i en verden præget af identitetspolitik, moral og samfundsansvar. Og det er samtidig også ”good governance” for virksomheden selv.

Den positive sammenhæng mellem værdier og performance er svær at påvise direkte, men meget tyder på, at virksomheder med værdier, som er forankrede i organisationen, står stærkere, når krisen kradser og generelt har mere tilfredse og engagerede medarbejdere, hvilket igen understøtter forretningen. Værdier er med andre ord godt for organisationen, omdømmet og omsætningen.

Men er værdier ikke old news – alle organisationer med respekt for sig selv har vel identificeret sine kerneværdier her i 2020? Det er i et vist omfang rigtigt. Værdibaseret ledelse gik sin sejrsgang i 90’erne og 00’erne, og i dag har langt hovedparten af de større danske virksomheder identificeret deres værdier. I P15 Rådgivning har vi gennemført en analyse af C25-virksomhedernes værdier for at tage værditemperaturen blandt toppen af erhvervsdanmark.

Analysen viser, ikke overraskende, at alle C25-virksomheder har værdier – enten formuleret som enkelte værdier eller i et credo. Og værdierne er er vigtige. På hjemmesiderne præsenteres værdierne med fynd og klem – f.eks. ”Our values are the building blocks that inform our vision and how we conduct our business” (FLSmidth).

C25-virksomhederne har i gennemsnit 4,5 værdier, og de to mest populære værdier er ”Engagement/Passion” (60 pct.) og ”Samarbejde” (55 pct.). Der er et relativt stort sammenfald mellem værdierne – de 10 mest populære værdier udgør 75 pct. af alle C25-virksomhedernes værdier. Det er der som udgangspunkt ikke noget galt i, så mange gode værdier findes der trods alt heller ikke.

Det tyder umiddelbart godt for corporate Danmark, men så langt så godt. For langt hovedparten af C25-virksomhedernes værdier kommer ikke ud over det overordnede, abstrakte og på sin vis floskelprægede. Det er synd og skam, fordi værdierne på den måde risikerer at blive værdiløse. Set udefra er udfordringerne især:

  • At virksomhederne ikke folder ud, hvad værdierne betyder for dem. En stor del af C25-virksomhederne sætter ikke ord på deres værdier, men lader dem blot stå med flammeskrift. Tag en af de mest populære værdier ”Samarbejde”. Hvis den ikke forklares yderligere, fremstår den jo næsten banal – der er vel ingen organisationer og virksomheder, som ikke praktiserer samarbejde?
  • At virksomhederne ikke forklarer, hvorfor værdierne er vigtige for netop det, de laver. Fire ud fem C25-virksomheder knytter ikke værdierne op på deres kerneydelse, når de præsenterer dem på deres hjemmesider. Dermed mangler linket til hverdagen og virkeligheden. Værdier bliver først nærværende, når de kan bindes sammen med det daglige arbejde. Coloplast er en af dem, der binder værdierne sammen med deres kerneydelse - f.eks. med værdien ”Nærhed”, som de knytter tæt sammen med deres produkter og serviceydelser, ”der gør livet lettere for mennesker med dybt personlige og private lidelse”. Så forstår man, hvorfor nærhed er vigtigt for Coloplast.
  • At virksomhederne ikke forklarer, hvordan man skal udleve værdien i praksis. Værdier opfattes og forstås forskelligt afhængigt af udgangspunktet – derfor skal virksomhederne fortælle, hvordan man bliver ”Engageret” eller agerer ”Etisk”. Et godt eksempel på det er Warren Buffetts tommelfingerregel om, hvordan man agerer etisk i Berkshire Hathaway: »I want employees to ask themselves whether they are willing to have any contemplated act appear the next day on the front page of their local paper – to be read by their spouses, children and friends – with the reporting done by an informed and critical reporter«.

Er virksomhedernes værdier værdiløse? Nej, det er de ikke. De er vigtigere end nogensinde, men det kræver, at de er forståelige og kan forankres i den virkelige verden. Lykkes det, bliver værdierne en vejviser gennem hverdagens dilemmaer, som virksomheder kan bygge en stærk kultur op om.

Læs også