Serier

Nana Bule: Der er stor forskel på at være effektiv og innovativ

Hjemmearbejde har åbenlyse fordele for både medarbejdere og virksomheder, men rummer også en række faldgruber. Fremtiden bliver en hybrid arbejdsmodel, hvor vi skal være meget bevidste om fordele og ulemper ved forskellige arbejdsformer.

Corona rammer verden

Andelen af danske virksomheder med en fleksibel ordning for hjemmearbejdet er på et år gået fra 15 pct. til 86 pct., og 9 ud af 10 danske ledere forventer, at hjemmearbejde bliver en permanent mulighed. En ny analyse fra Microsoft og Boston Consulting Group (BCG) viser nu det, som mange af os har oplevet i perioden med corona; effektiviteten er ikke reduceret – tværtimod.

Det giver os nu en unik mulighed for ikke blot at parallelforskyde arbejdet til et andet sted, men rent faktisk gentænke organisation, ledelse og kultur i en hybrid arbejdsmodel, der kan hjælp til at bryde siloer og genopfinde den smidige, innovative organisation.

Mindre spildtid og færre omkostninger

I den tilsvarende analyse fra 2019 svarede 52 pct. af danske medarbejdere, at de oplevede meget spildtid i løbet af en arbejdsdag. I år er tallet faldet til 41 pct. Der er simpelthen færre forstyrrelser på hjemmekontoret. Det afspejles også i ledernes vurdering af produktiviteten på arbejdspladsen. Ifølge fire ud af fem danske ledere er medarbejderne mindst lige så produktive, når de arbejder hjemmefra, og knap halvdelen mener endda, at medarbejderne er mere produktive.

Samtidig oplever mange reducerede omkostninger til kontorfaciliteter og rejser, ej at forglemme de miljømæssige gevinster, der kommer med, at vi transporterer os mindre.

Kreativiteten lider i isolation

Vi må dog samtidig erkende, at 100 pct. hjemmearbejde har andre omkostninger. Det er tydeligt i undersøgelsen, at lederne oplever, at deres organisationer er blevet markant mindre innovative sammenlignet med sidste år, ligesom virksomhedskulturen og det kollegiale fællesskab har sværere vilkår i en digital hverdag.

Det fysiske møde har altså i allerhøjeste grad stadig sin berettigelse. Kreative processer har bare bedre vilkår, når man kan se hinanden i øjnene, aflæse kropssignaler og skabe et dynamisk rum, hvor man bygger på hinandens idéer.

Den hybride arbejdsplads skal være gennemtænkt

For fremtiden skal vi derfor tænke i en hybrid arbejdsmodel, hvor vi aktivt og strategisk, ikke intuitivt, tager stilling til, hvilke opgaver og forsamlinger, der har størst effekt fysisk og hvilke, der med fordel kan afvikles virtuelt. Men det stiller store krav til ledere og organisationer om en kultur og ledelsesstruktur, der netop kan understøtte den komplekse model, hvor medarbejderes arbejds- og adfærdsmønstre bliver mere flydende.

Det handler ikke kun om at have teknologien, der sikrer, at samarbejde, kundekontakt og opgaveløsning sker effektivt. Det handler i lige så høj grad om at have indsigt i, hvad organisationen oplever og efterspørger.

Som leder har du ansvaret for at forvalte den viden på en måde, der skaber de bedste forudsætninger for et kreativt arbejdsmiljø. Effektivitet er godt, men Danmarks styrkeposition ligger i vores evne til at være innovative og finde kreative løsninger på alt fra sundhedsspørgsmål til klimaudfordringer. Også i fremtiden.

Læs også