Serier

Mere godt fra investeringsfronten, når oksens år afløser rottens

Selvom 2020 på alle tænkelige leder og kanter er og har været et udfordrende år, har det for os investorer afkastmæssigt ikke været helt til rotterne. 

Corona rammer verden

Jeg kan her på kanten af 2020 ikke undgå at bemærke symbolikken i den kinesiske nytårskalender. Vi går nemlig fra rottens år og ind i oksens.

Det synes jeg er beskrivende for de udbredte forventninger, vi økonomer og investorer har til næste års udvikling på aktiemarkederne, hvor der står opsving skrevet med STORE bogstaver over det hele.

Nu er oksen selvfølgelig ikke en tyr, som traditionelt symboliserer et stigende aktiemarked, men den summerer alligevel ret godt op på forventningerne. For selvom der er udsigt til fortsatte aktiestigninger, kommer vi nok til at okse derudaf i et lidt lavere tempo end, vi har set i år, hvor de historiske i dyk februar og marts blev indhentet med næsten tyreagtigt vildskab.

I parentes bemærket bemærkes, at oksen kastreres og bruges til at trække tunge læs, mens tyrens hovedformål er avl og kødkvæg.

Juletid er gavetid, og som investor er der grund til at glæde sig. Selvom 2020 på alle tænkelige leder og kanter er og har været et udfordrende år med store menneskelige og økonomiske omkostninger, har det for os investorer afkastmæssigt heldigvis ikke været helt til rotterne.

De store tab, som kom, da pandemien for alvor ramte Europa i slutningen af februar, er blevet indhentet, og globale aktier målt i danske kroner har i skrivende stund givet et afkast på cirka 5 procent.

Investorer og pensionsopsparer med en veldiversificeret aktieportefølje kan derfor glæde sig over, at 2020 trods alt ser ud til at ende med, at ens formue er vokset og ikke skrumpet.

Også selvom depoterne ikke er vokset så meget, som nyhedsoverskrifterne kan indikere.

5 pct. afkast i globale aktier dækker dog over store regionale og sektormæssige forskelle. Havde man holdt sig til det danske aktiemarked, var man blevet belønnet med et afkast på ikke mindre end 29 pct., mens man med en ren europæisk aktieportefølje endnu ikke ville være tilbage på niveauet fra årets start.

På sektorniveau har den corona-resistente teknologisektor leveret over 30 pct. i danske kroner, mens energisektoren ligger med det stik modsatte fortegn. Det er dog værd at bemærke, at denne historie ser helt anderledes ud, hvis vi indsnævrer tidsperspektivet til efter 9. november, da nyheden om den nye, effektive vaccine kom ud.

Her er alt vendt på hovedet. Energi er steget ca. 30 pct., mens teknologisektoren har stået i stampe. Det samme gælder for danske aktier, mens europæiske er steget med ca. 9 pct.

Jeg erindrer ikke, at nogen som helst tilbage i februar forudsagde, at en corona-pandemi vil sende det danske aktiemarked til tops i 2020.

Risikospredning nødvendig i en omskiftelig virkelighed. De store afkastforskelle både på tværs af regioner og sektorer samt over forskellige tidshorisonter er en påmindelse om, hvor vigtigt det er at sprede sine investeringer på flere regioner, sektorer og aktivklasser.

Set i bakspejlet havde det naturligvis været skønt med en ren dansk aktieportefølje, eventuelt krydret med et par store amerikanske tech-aktier i år, men jeg erindrer ikke, at der var nogen som helst, der tilbage i februar forudsagde, at en corona-pandemi vil sende det danske aktiemarked til tops i 2020.

Min pointe er, at man fremfor at sætte alt på rødt eller sort bør sprede sine investeringer, så man er bredt eksponeret til både negative og positive markedshændelser og ikke bliver slået hjem af store udsving i en kort tidshorisont.

Af den grund vil jeg heller ikke græde over de afkast, jeg gik glip af, fordi min krystalkugle ikke forudsagde, at jeg i februar skulle have købt alle aktierne i det toneangivende danske aktieindeks, OMXC25.

I stedet vil jeg lade julefreden sænke sig og glæde mig over, at året trods alt ser ud til at ende med et positivt afkast.

Læs også
Top job