Debat

Fem gode råd: Få medarbejderne med på den digitale bølge

Medarbejdere skal bruge tid på at sætte sig ind i, hvordan digitaliseringen påvirker deres arbejdsplads, hvis de vil holde sig relevante i fremtiden. Men lederne har også et ansvar for, at de ansatte ikke efterlades på perronen, når digitaliseringstoget kører.

»Vil der stadig være plads til mig på arbejdspladsen, når alting bliver mere og mere digitalt fremover?«

Sådan tænker mange medarbejdere uden tvivl, når alskens kloge hoveder taler om den digitale transformation, som private og offentlige virksomheder undergår i disse år.

Jeg forstår til fulde bekymringen. Den digitale omstilling betyder, at virksomheder i alle brancher kommer til at tænke fundamentalt anderledes i fremtiden i takt med, at den digitale dimension bliver stadig mere central for forretningen. Forandringen kommer samtidig til at ske i et langt højere tempo, end vi tidligere set. Det vil få store konsekvenser for medarbejderne og de krav, der stilles til dem.

Omvendt vil det ikke skabe nogen værdi for en virksomhed per automatik at udfase eksempelvis ældre medarbejdere, bare fordi de ikke er digitalt indfødte. De har jo stadig en uvurderlig viden om markedet, produkterne og arbejdsprocesserne, som selv nok så it-kyndige medarbejdere ikke nødvendigvis kan tilegne sig.

Set fra min stol er det vigtigste, at medarbejderne lærer at arbejde ud fra en indstilling, hvor det digitale er afsæt for værdiskabelsen. De skal så at sige vænne sig til at tænke digitalt. Her er alder, uddannelse og jobfunktion underordnet.

Medarbejderne skal have en forståelse af, at virksomheden populært sagt spiller på en anden bane, end den hidtil har spillet. De skal også acceptere, at de med digitaliseringen kan få nye roller, at klassiske produkter og forretningsmodeller ændrer sig, og at vante markedslogikker er sat ud af spil.

Det er ledelsens ansvar at skabe denne forståelse og sætte rammen for den, blandt andet gennem efteruddannelse. Men medarbejderne skal også selv gøre en indsats for at holde sig relevante på fremtidens arbejdsplads. Det kan eksempelvis være ved at investere noget af deres egen tid i uddannelsen og måske også selv betale en del af den.

Et godt eksempel på omstillingen kunne være en revisions- eller bogføringsvirksomhed af den gamle skole. Her har revisorassistenterne traditionelt brugt en stor del af deres tid på at indtaste og kontere kundernes bilag. Men i nær fremtid vil økonomisystemet ved hjælp af kunstig intelligens og machine learning selv kunne gøre det automatisk.

Dermed vil revisorassistentens rolle skifte fra at være klassisk bogholder til at blive en controller, der validerer, at bilagene er autokonteret korrekt. Dette kræver både nye kompetencer og en accept af, at ens job grundlæggende ændrer karakter.

Invitér medarbejderne med

Nu er det ikke nyt, at jobtyper forsvinder og erstattes af andre – bare spørg tidligere tiders bødkere, hjulmager og karetmagere. Men hastigheden, hvormed det sker, er hurtigere end nogensinde før. Derfor er risikoen for, at medarbejderne efterlades på perronen, når det digitale tog kører, også større end ved tidligere tiders forandringer.

Spørgsmålet er, hvordan man i praksis får medarbejderne med på rejsen. Jeg tror, at virksomheder med fordel kan fokusere på fem ting:

  1. Ansvaret for den digitale transformation skal forankres i topledelsen og ikke nede i organisationen hos en it-chef eller en hr-chef. Det vil understrege over for medarbejderne, at der er tale om et forretningskritisk område, som prioriteres højt, og sætte ledelseskraft bag de store forandringer, der skal ske.
  2. Man skal gennemføre en grundig analyse af, hvordan de digitale muligheder kan understøtte virksomhedens værdiskabelse på fremtidens marked. En sådan analyse vil understøtte forståelsen hos medarbejderne for de forandringer i jobindhold og organisering, der kommer i halen af den digitale omstilling.
  3. Lederne skal sendes på efteruddannelse inden for digital transformation, så de får øjnene op for, hvad omstillingen betyder for organisationen, og hvad den kræver af dem som ledere. Uddannelsen vil også skabe en fælles referenceramme for forandringen, hvilket vil være en stor styrke.
  4. Man skal gøre en stor indsats for at formidle fortællingen om virksomhedens digitale forvandling internt. Hvorfor skal vi digitalisere? Hvorfor kan vi ikke bare kan gøre, som vi altid har gjort? Som den gamle talemåde lyder: Hvis det ikke kan forklares, kan det ikke forsvares.
  5. Man skal tilrettelægge skræddersyede uddannelsesprogrammer for medarbejderne for at klæde dem på til de nye opgaver, de vil møde i fremtiden. Et kort standardkursus i excel på den lokale erhvervsskole er langt fra nok, når medarbejderne skal omstilles til den nye digitale virkelighed.

Der er ingen tvivl om, at det er en svær øvelse for ledelsen at begynde digitaliseringsrejsen og at få medarbejderne med på turen. Ikke mindst i brancher, hvor de ansatte gennem årtier har vænnet sig til et arbejde funderet på ensartede arbejdsgange eller har dybt rodfæstede tilgange til opgaverne.

Men det er ikke desto mindre nødvendigt, for digitaliseringen stopper ikke. Begynd hellere i dag end i morgen.

BRANCHENYT
Læs også