Serier

Vi skal bruge datadrevet revision i kampen mod svindel

Hver 10. danske virksomhed har rod i regnskaberne. Det kalder på handling i form af ambitiøse og målrettede tiltag, som kan identificere svindlere.

Corona rammer verden

På Christiansborg forhandles der i disse uger om den fremadrettede model for omfanget af revision af de finansielle årsrapporter. Det sker i en tid, hvor den økonomiske svindel – særligt skattesvindel – er stærkt stigende. Det er til skade for vores fælles statskasse, og det er dybt bekymrende, for det svækker ikke alene tilliden til erhvervslivet, men forringer også vores fælles velfærd.

Hver 10. danske virksomhed har efterhånden rod i regnskaberne, og det kalder på handling. Handling i form af ambitiøse og målrettede tiltag, som langt mere effektivt end i dag kan identificere virksomheder, som bør ses efter i sømmene.

Vi skal ikke bevidstløst øge tilsynet og kontrollen for kontrollens skyld; men sætte ind præcist der, hvor data understøtter, at risici for svindel og tab er størst. Ved hjælp af data og værktøjer som kunstig intelligens skal vi blive bedre til at danne risikoprofiler, der kan lægges til grund for kontrol. Selvfølgelig alt sammen med respekt for alle eksisterende krav til behandling af data for både virksomheder og personer.

Ved en målrettet og løbende datadreven monitorering opnår vi flere fordele. Først og fremmest en øget konkurrencemæssig ligestilling mellem retskafne virksomheder, som jo heldigvis udgør langt hovedparten, og de virksomheder, som agerer med mindre gode hensigter. Herudover vil en sådan tilgang væsentligt reducere de administrative byrder til gavn for de brede dele af erhvervslivet og samfundet som helhed.

Udvikling af en ny datadreven tilgang til virksomheder, hvis finansielle data bør underlægges kontrol skal først og fremmest ske ved, at politikerne træffer en fælles beslutning om, at det er den rette vej at gå. Herfra er det afgørende at udnytte en dansk styrkeposition; nemlig det tætte samarbejde mellem myndigheder og private aktører. Med danske virksomheder, der er verdensmestre i digitale løsninger, kan vi sammen sikre en bæredygtig model for udsøgning af virksomheder til kontrol. Vi har set det virke flere gange med stor succes, senest i forbindelse med udviklingen af coronapasset.

Vejen til en datadreven udsøgning og validering af virksomheders finansielle data er givetvis både lang og fuld af både små og store bump. Men en klog løsning for målrettet kontrol er helt essentiel for et troværdigt og bæredygtigt finansielt økosystem.

I Dansk Erhverv hersker derfor ingen tvivl om, at det er den rette vej at gå, hvis vi skal fremtidssikre et sundt erhvervsliv, som aktivt understøtter vores fælles samfundsmodel.

Læs også