Serier

Er dine medarbejdere på vej væk?

I halen på coronakrisen er antallet af opsigelser steget hos flere virksomheder. Skal talenttabet bekæmpes, kræver det mere fleksibilitet og anerkendelse i medarbejdernes hverdag.

Corona rammer verden

Flere virksomheder oplever i disse måneder en bekymrende tendens. Antallet af opsigelser er højere end normalt, og det er blevet sværere at holde på talenterne. Udviklingen er endda blevet døbt ”The Great Resignation” i internationale medier.

Årsagen til tendensen er, at grænsen mellem arbejde og privatliv under corona var udfordret, og for flere betød det, at man arbejdede mere end normalt. Nedlukningen udfordrede den mentale sundhed, og samtidig havde mange lejlighed til at gentænke deres arbejdsliv. For nogle er tiden nu blevet moden til at handle på tankerne.

Talentflugten stiller krav til ledelsen i de danske virksomheder. Krav, som man skal handle på hurtigt. I første omgang er det vigtigste at anerkende medarbejderne for den ekstraordinære indsats, de har lagt det forgangne år. Hvis du som leder i en virksomhed, der er kommet sikkert ud af krisen, ikke allerede har gjort det, er det på høje tid. For en anerkendelse i dag kan være en langt mindre investering end en rekruttering og et oplæringsforløb i morgen.

Dernæst handler det om at tilpasse arbejdsdagen til verden efter covid-19. En global virksomhed spurgte deres medarbejdere, hvad der var det bedste sted at arbejde – før krisen betragtede 74 procent det som kontoret; efter hjemsendelsen faldt det tal til 15 procent. Hos mange danske virksomheder ser man formentlig en lignende udvikling, og derfor skal arbejdspladsen indrettes mere fleksibelt.

Professor Lynda Gratton beskæftiger sig med arbejdslivet efter pandemien. Hun vurderer, at det handler om at identificere forudsætningerne for effektivitet i organisationen og så tilpasse fleksibiliteten i hjemme- og kontorarbejde derefter. Spørgsmålet, man skal stille, er, hvor meget det er muligt at arbejde tidsligt såvel som rumligt forskudt i de forskellige afdelinger.

Hvis man tager sine medarbejderes behov og bekymringer alvorligt, kan man gøre det attraktivt for flere at blive og udvikle sig i virksomheden.

Det er dog ikke nok, at dine medarbejdere oplever mulighed for at tilpasse dagligdagen deres individuelle behov. Fleksibilitet og hensynet til den enkelte skal tænkes ind i hele medarbejderpakken – uanset om det handler om orlov, ferie eller barsel. Hos Kearney har vi eksempelvis indrettet os med en barselsordning, hvor far eller mor får ni måneders barsel efterfulgt af ni måneder på 80 procent af normal arbejdstid med fuld løn. Det er et af vores bud på, hvordan man kan tænke fleksibilitet og hensynet til den enkelte ind i medarbejderrelationen.

Man kan ikke holde fast i talenter, der har fundet et andet kald. Men hvis man tager sine medarbejderes behov og bekymringer alvorligt, kan man gøre det attraktivt for flere at blive og udvikle sig i virksomheden. De medarbejderindsatser udgør et konkurrenceparameter, som kun vil komme til at fylde mere, efterhånden som en ny hverdag vender tilbage.

Læs også