Serier

Hjemmearbejde: Spareøvelse eller investering i fremtiden

Permanent hjemmearbejde kræver, at virksomhederne prioriterer et nyt fokus på onlinearbejde.

Corona rammer verden

I takt med de fysiske kontorers genåbning skal de højtbesungne fordele ved hjemmearbejdet stå deres prøve.

Nogle virksomheder ser hjemmearbejde som en mulighed for at spare penge på kontorpladser. Andre ser øget fleksibilitet og produktivitet. Nogle håber måske bare, at det hele går over, så vi kan komme tilbage og gøre, som vi plejede.

Arbejdsgiverne har et kæmpe ansvar for at gribe de nye digitale muligheder og ikke kun se hjemmearbejde som en spareøvelse. Et oplagt potentiale ved hjemmearbejde er nemlig i første omgang besparelser. En del danske virksomheder har allerede meldt ud, at de skærer ned på kontorpladserne. Flere vil sikkert følge.

I USA har vi set flere tech-giganter, bl.a. Facebook og Twitter, give medarbejderne mulighed for at arbejde hjemmefra på fuld tid. Med tårnhøje udgifter til kontorlokaler giver det god mening fra et rent økonomisk perspektiv. Men hvad med det menneskelige? Det bliver aldrig en succes at sende folk hjem, hvis alt det spændende stadig foregår i det fysiske rum på kontoret.

Hvis kulturen ikke følger med, kan hybridarbejde ende med at blive en blindgyde karrieremæssigt. Hvis de kreative, udadvendte og ledelsen prioriterer at mødes fysisk, kan man nemt komme til at føle sig lidt klemt derhjemme i en specialistfunktion.

Sådan må det ikke ende. Meget tyder på, at fremtidens arbejdsform i høj grad bliver hybridarbejde med en blanding af hjemmearbejde og kontorarbejde, hvor medarbejderne frit kan vælge livsstil og arbejde lige, hvor det passer dem.

I Poly har vi indrettet vores europæiske hovedkvarter med fuld fleksibilitet og hjemmearbejde med it-løsninger til dem, der ønsker det. Sådan har vi arbejdet i mange år, længe før pandemien. Vi har erfaret, at vi skal tage udgangspunkt i, hvad medarbejderen har brug for og ikke, hvad virksomheden kan spare på huslejen. Vi måler løbende medarbejdertilfredsheden, og resultatet har bl.a. været et væsentligt lavere sygefravær.

Når den første eufori har lagt sig over at ”få lov til” at arbejde hjemme, opstår der mange andre udfordringer, som ledelsen skal lære at tackle. F.eks. online-mødeledelse, udviklingssamtaler, forsvarligt arbejdsmiljø, øgede krav til it-udstyr, sikkerhed, og nye rammer for idé-udvikling og kreativitet. Men vigtigst af alt er, at ledelsen ser det som en investering i fremtiden, fordi hybridarbejde bliver et vigtigt argument, når de bedste kandidater og talenter skal rekrutteres i de kommende år.

Jeg har arbejdet i den europæiske it-branche i de seneste 30 år, og det er tydeligt for mig, at de nordiske lande har et forspring. Mange medarbejdere har god plads i boligen og hurtigt internet. Og virksomhederne har råd til at investere i hjemmearbejdspladser med gode videoløsninger.

En europæisk undersøgelse fra analyseinstituttet IDC har da også vist, at nordiske virksomheder vil være helt i front med hybride arbejdspladser, når pandemien er overstået. Her forventes det, at 32 procent af alle medarbejdere regelmæssigt vil have hjemmearbejdsdage. Og en dansk undersøgelse fra Lederne viste for nylig, at tre ud af fire arbejdspladser regner med at øge mængden af hjemmearbejde i fremtiden.

Hjemmearbejde kan være en fantastisk mulighed for at øge effektiviteten, nedbringe sygefraværet og holde på medarbejderne – hvis det bliver organiseret rigtigt. Det kræver en ny form for online-medarbejderudvikling, og det kræver, at virksomheden sætter både tid og penge af til at prioritere hjemmearbejdet frem for at fokusere på besparelser.

Læs også
Top job