Debat

De unge kalder kapitalisterne: Bevis jeres sociale ansvarlighed

Det offentlige og landets investorer bærer et kæmpe ansvar for at afhjælpe en række særdeles presserende generations-udfordringer. Dem, der har kapitalen, skal i langt højere grad måles på, om de skaber en socialt ansvarlig forskel med deres midler.  

I løbet af sommeren har jeg studset over tre problemer, som i den grad har klangbund hos særligt yngre generationer. Nogle klare tendenser, der ikke går væk af sig selv, men skal adresseres nu. Det kræver socialt iværksætteri på en helt anden skala, end vi hidtil har set.

Alt peger nemlig på, at vi bliver ældre og ældre i Danmark, og at den ældre andel af befolkningen bliver relativt større. Dermed stiger efterspørgslen på sundhedsløsninger, ældrepleje og andre aldersrelaterede ydelser.

I min optik er konsekvensen klar: Vi skal finde smartere løsninger, så vi kan nedbringe det menneskelige og økonomiske tryk på plejesektoren og på det offentlige generelt. Intelligent anvendelse af teknologi ligger, i min bog, lige for, og det kalder på iværksætterens hastighed, risikovillighed og rå fokus på slutbrugeren.

Jeg er født i 1979, og dengang herskede opfattelsen, klogt nok, at uddannelsesvalgene i høj grad styrede retningen for resten af karrieren.

Sådan er det absolut ikke i dag, hvor vores små medborgere på anderledes vis ser frem til voldsom omskiftelighed på arbejdsmarkedet. Der forventes nu livslang læring, og at man motiverer sig selv til at søge faglig viden og visdom på livets landevej. Fortidens uddannelse frem til det 25. leveår er erstattet med et kontinuerligt krav om læring hele arbejdslivet.

Jeg er familiefar og har tre børn. Som iværksætter undrer jeg mig over, at ingen lader til at være i gang med at løse problemet med at få børnefamilier til at trives langt bedre end tilfældet er. Helt konkret er der udtalt stress og jag omkring børnefamilierne og dermed omkring vores små medborgere, mens de vokser op. Det er ikke sundt for samfundet i længden. 

Den sociale iværksætter kan og skal være med til at løse disse problemstillinger. Og det må vi som samfund og investorer i den grad bakke op om. Ikke kun med ord, men med kontant handling. For det haster i den grad.

Helt konkret bør det offentlige øge sine sats på indkøb af fagnære digitale værktøjer fra nystartede social techvirksomheder. Det offentlige skal gøre det lettere for startups at blive leverandører til det offentlige.

For 10 år siden var jeg med til at skabe over 10 milliarder kroner i samfundsgevinst som social iværksætter inden for uddannelsessektoren. Så jeg ved, det kan lade sig gøre. Men alt for få lykkes inden for social tech, især fordi det er alt for svært at blive leverandør til landets kommuner.

Endvidere skal investorerne tage S’et i ESG (Environmental, Social and Governance) meget mere alvorligt og konkret turde investere en del af venturekapitalen i virksomheder, der arbejder inden for det sociale felt. Det kræver efter min mening en ændring af investorernes tankegang, fordi sociale virksomheder typisk kræver mere tålmodighed i processen, men omvendt kan vækstes virkeligt rentabelt.

Ja, kapital er nu engang kapital, så der skal være et win for kapitalen ved at satse på social tech.

I min bog bør alle kapitalister i langt højere grad måles både på afkast, skabte arbejdspladser og ikke mindst den sociale ansvarlighed. I dag er det primært afkastet, som kapitalen måler sig selv på. Egentlig forståeligt nok, når man pr. natur vælger den letteste af de tre dimensioner. Lad os sammen skabe konkrete krav til ansvarligheden og holde kapitalen oppe på det.

Som dansk fællesskab betragtet har vi en kæmpe forpligtelse over for de yngste generationer; vi skal ofre en del af os selv for at gøre deres færd fremad bedre end vores egen. Vi skal skabe de muligheder, vi ikke selv fik.

Og sidst, men ikke mindst, skal vi tage de yngste generationers bekymringer alvorligt. De vil have, at vi løser de sociale problemer – og ja, klimaudfordringen, naturligvis. For de ønsker sig noget andet, end vi gjorde. Selvfølgelig gør de det, for det gjorde vi jo også i sin tid.

Derfor støtter jeg de mange unge, sociale iværksættere med råd, vejledning og kapital. Og derfor skriver jeg disse linjer for at så nogle potente frø hos dig, der læser med. For vi skal fremad med social tech, som gjaldt det liv eller død. For det gør det jo, når det kommer til stykket.

Læs også
Top job