Serier

Nyhed: Hotellers ordrebøger er fyldte som før corona. Nyhed: Vi bruger mere sort strøm i stikkontakterne. Nyhed: Så mange deltagere bliver headhuntet til "Løvens Hule".

Kartoffelkur? Hvad med en champagnekur?

Der er tendenser til overophedning af økonomien, og man kan sagtens argumentere for, at regeringen bør træde lidt hårdere på bremsen, end der lige nu lægges op til. Men nogen egentlig Schlüter-kartoffelkur er der næppe brug for.

Corona rammer verden

Finansminister Nicolai Wammen præsenterede for nylig regeringens forslag til en finanslov for 2022. Hvis forslaget bliver til virkelighed, er der tale om en betydelig opstramning af den økonomiske politik. Den såkaldte finanseffekt, der beregner, hvor stor påvirkning finanspolitikken har på aktiviteten i dansk økonomi, blev opgjort til hele 1,9 procent. Det er et meget højt tal.

Faktisk skal vi tilbage til Schlüters kartoffelkur i slutningen af 1980’erne for at finde en tilsvarende stram finanslov målt på finanseffekten. Her skal man dog være lidt forsigtig, for finanseffekten sammenligner reelt set den nye finanslov med finanspolitikken for 2021, hvor hjælpepakker og lønkompensation har været en del af paletten. Der er derfor ikke tale om, at finanslovsforslaget byder på en stram finanspolitik, men snarere en tilbagevenden til en mere normal økonomisk politik.

Det har fået flere økonomer, herunder undertegnede, til at stille spørgsmål ved, om finanspolitikken burde strammes yderligere. Virksomhederne skriger nemlig på både arbejdskraft og materialer, og helt generelt er der overophedningstendenser flere steder i økonomien.

I sådan en situation er det ærgerligt, hvis finanspolitikken skubber mere på en økonomi, som allerede er i fuldt firspring. Derfor kan man sagtens argumentere for, at man bør træde lidt hårdere på bremsen, end der lige nu lægges op til.

Men nogen egentlig kartoffelkur er der næppe brug for. Tidligere statsminister Poul Schlüters kartoffelkur i 1986 var et opgør med overforbrug, høj inflation og store underskud på betalingsbalancen, men et kig ud over økonomien vil afsløre, at det forholder sig markant anderledes i dag.

Inflationen er godt nok steget, men den er fortsat lav. Jeg kan som bankmand afsløre, at kreditvæksten er særdeles moderat, og betalingsbalancen er med et solidt overskud i omegnen af 7 procent vel den eneste reelle ubalance i dansk økonomi.

Kigger man på de dele af økonomien, er der altså absolut intet, som kræver en kartoffelkur, eller noget der bare ligner. Nej, det er vel snarere en champagnekur, der skal til her. Spøg til side. En champagnekur er resten af økonomien næppe tjent med, men tallene viser alligevel flere relevante pointer:

  • For det første, at dansk økonomi ikke er overophedet på nuværende tidspunkt.
  • For det andet, at det ikke er helt åbenlyst, hvordan den økonomiske politik skal doceres, for hvad er formålet med at skabe endnu mere opsparing?
  • For det tredje, at økonomiens balancer levner plads til, at man kan bruge finanspolitikken aktivt i de kommende år, hvis den grønne omstilling kræver det.
Læs også
Top job