Debat

Nyhed: Mød manden, der ligner Lundbecks nummer to. Nyhed: Velhaverforvalter køber op i »tophysterisk marked«. Nyhed: Dansk sværvægter vil lave en "Ørsted". Analyse: Sådan overlever du bedst det næste økonomiske chok.

Generationskløft mellem digitale indfødte og ledere truer virksomhedernes vækst

Virksomhedsledere og unge medarbejdere befinder sig i hver deres boble med vidt forskellige krav og forventninger til det at arbejde. Potentielt udfordrer det virksomheders evne til at skabe vækst.

Har vi nok unge medarbejdere med stærke it-kompetencer? Det spørgsmål bør virksomhedsledere over en bred kam stille sig selv. Tilstedeværelsen af teknologistærke yngre medarbejdere – som også går under betegnelsen digitale indfødte – har nemlig en positiv påvirkning på virksomheders bundlinje og evne til at skabe vækst.

Konklusionen trækker jeg ikke ud af den blå luft. Den baserer sig på en større, global undersøgelse, som vi i Citrix har foretaget. Effekten af de digitale indfødte er markant: Hvis gruppen af digitalt indfødte vokser med ét procentpoint, kan det føre til en 0,9 procentpoints stigning virksomhedens i rentabilitet. På global plan svarer det til 11,6 billioner kroner om året.

For mig at se kan der derfor heller ikke herske tvivl om, at virksomheder gør klogt i at være opmærksomme på at tiltrække og fastholde netop denne type medarbejdere. Den konklusion vil de færreste virksomhedsledere nok gå i rette med, men alligevel tyder det på, at mange har svært ved at lykkes med det til fulde.

Det står i hvert fald klart efter vores undersøgelse af de digitale indfødtes betydning for erhvervslivet. Gennem interviews med 1.000 virksomhedsledere og 2.000 videnarbejdere mellem 18 og 39 år er der markante misforhold i, hvad virksomhedsledere tror, at de digitale indfødte har af forventninger til arbejdspladsen, og hvad de rent faktisk efterspørger.

Mens 90 procent af unge medarbejdere ikke ønsker at arbejde fuldtid på virksomhedens matrikel, tror 58 procent af lederne, at de yngre generationer vil tilbringe det meste eller hele deres arbejdstid på kontoret.

Samtidig mener ledere, at nøglen til at tiltrække de yngre generationer er adgang til den nyeste teknologi og muligheden for efteruddannelse, hvor de digitale indfødte lægger mere vægt på jobsikkerhed, stabilitet, og en god work-life balance. Ønsket er så udtalt, at en femtedel ønsker en firedages arbejdsuge.

Om ønsker som stabilitet og sikkerhed er påvirket af de seneste halvandet års virkelighed med stor usikkerhed og foranderlighed, er en nærliggende tanke. Det er ikke noget undersøgelsen kan levere et fyldestgørende svar.

Det rykker dog ikke ved, at virksomhedsledere på nuværende tidspunkt mangler føling med en ekstremt attraktiv gruppe af medarbejdere. Den problematik er nødvendig at indse og tage højde for på ledelsesgangene i mange danske virksomheder. Verden udvikler sig konstant og pandemien har med al tydelighed vist, at vores forventninger til livet ligeledes forandres stadig hurtigere. Virksomhedsledere kan derfor ikke kun stille krav til, at jobsøgende skal være omstillingsparate. De må også selv være det i og løbende udvikle rammer, som er attraktive for de medarbejdere, der så kan være med til at skabe vækst.

For mig at se er opskriften enkel: Drop tidligere erfaringer og mavefornemmelser. Lyt til dine medarbejdere – både de eksisterende og potentielle. Spørg, hvilke ønsker og forventninger har de til deres arbejdsplads? Gør det med jævne mellemrum og reagér på, hvad de siger. På den måde står I bedre rustet til at tiltrække netop dén gruppe medarbejdere, som kan sikre væksten på den lange bane.

Læs også
Top job