Serier

Regler for hjemmekontorets arbejdsmiljø er vigtigere end nogensinde

Gevinsterne ved hjemmearbejde er store. Vi bakker fuldt op om fleksible muligheder for at arbejde mere hjemmefra, men vi forstår ikke arbejdsgivernes store behov for at slække på arbejdsmiljøet på hjemmekontoret.

Corona rammer verden

Hjemmearbejde er en gevinst for både virksomheder, medarbejdere, samfundsøkonomien og miljøet. Sådan lyder det fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) her på Finans.dk. Og det er ganske rigtigt, at gevinsterne ved hjemmearbejde potentielt er store. Men det er risikoen for arbejdsskader og gener i kroppen også, hvis vi ikke sørger for at sikre gode rammer for hjemmearbejde.

Vi kigger ind i en fremtid, hvor stadig flere vil arbejde hjemme. Det er derfor vigtigere end nogensinde med gode arbejdsmiljøregler, der også gælder på hjemmekontoret. Vi skal derfor være meget varsomme med at hugge en hæl og klippe tå i arbejdsmiljøreglerne. Til gengæld bakker vi op om, at reglerne bliver mere tydelige og dermed nemmere at følge for arbejdspladserne.

Der er intet i dag, der hindrer arbejdsgiverne i at lade deres medarbejdere arbejde hjemme helt op til fem dage om ugen. Det står dem frit for. De skal blot sørge for at leve op til lovgivningen – herunder sikre det fornødne inventar, så medarbejderne arbejder ergonomisk korrekt. Derfor undrer vi os over FA’s modstand. Hvad er det konkret for en fleksibilitet, de savner?

I Forsikringsforbundet bakker vi fuldt op om fleksible muligheder for hjemmearbejde. Allerede ved den seneste overenskomst før corona forsøgte vi at gøre hjemmearbejde mere tilgængeligt for medarbejderne. Men vi er også nødt til at stå vagt om arbejdsmiljøet.

Erfaringerne fra corona-hjemsendelserne viste, at mange medarbejdere bl.a. havde dårlige ergonomiske forhold og mangelfuldt inventar. Konsekvenserne har allerede vist sig med en stigning i mængden af arbejdsskader. Vi er bekymrede for, hvordan situationen kan komme til at se ud på længere sigt med arbejdsskader, hvis vi ukritisk begynder at slække på arbejdsmiljøet på hjemmekontoret.

Læs også
Top job