Serier

Konkursbølge truer uden kompensation og udsættelse af coronalån

Politikerne er nødt til at rykke hurtigt på udbetaling af kompensationspakker. Og være pragmatiske, når det kommer til inddrivelse af coronalån, lyder opfordringen fra Danske Soloselvstændige.

Corona rammer verden

Vi er forhåbentlig tæt på lyset for enden af tunellen efter snart to års coronahelvede. Derfor er det ekstremt vigtigt, at man nu fra politisk side rykker hurtigt i forhold til udbetaling af kompensationspakker. Og er pragmatisk, når det kommer til inddrivelse af coronalån.

Det er positivt, at der bliver åbnet for dele af kulturlivet nu. Men vi er ikke i mål. Der mangler stadig en del for at sikre de små selvstændige mod uforskyldte konkurser. Tidligere er der blevet lyttet til vores input om udskydelse af momsen. Vi opfordrer til, at man igen kigger på dette som en løsning, der kan redde mange små virksomheder fra en virkelighed, der byder på i bedste fald ekstremt pres – og i værste fald konkurs. Ikke bare i forhold til den kommende moms men i den grad også i forhold til udskydelse af tilbagebetaling af de såkaldte coronalån.

Gøres der ikke noget, kan det føre til mange konkurser, der rammer alle omkring virksomhederne. Familien. Samarbejdspartnere. Og i sidste ende hele Danmark. Vi har i forvejen en meget dårlig statistik for overlevelse for soloselvstændige i forhold til andre lande, vi normalt måler os med.

Problemet er ikke blevet mindre under de snart to års on and off nedlukninger og restriktioner. Derfor skal de folkevalgte træde til og hjælpe med at undgå, at vi går fra skidt til endnu mere skidt. Derfor vil vi pege på følgende, der må og skal kigges på nu.

Udbetal kompensationer nu

Vi har rundet midten af januar. Kompensationspakkerne for december er endnu ikke er kommet til udbetaling. Man fristes til at spørge, hvordan landets politikere ville få tingene til at hænge sammen, hvis deres løn blev fjernet over natten med lovning om en kompensation, der svarer til cirka halvdelen af deres grundløn som folketingsmedlemmer, og med udbetaling flere uger inde i januar, når de store kvartalsregninger rammer postkassen og eboks? Den situation står mange selvstændige i. Igen.

Når vi hører røster, der nedgørende taler om, at ”de der selvstændige får jo hjælpepakker”, er vi tæt på rystede. Der er tale om KOMPENSATIONSPAKKER. For det er ikke en hjælp. Det er en kompensation for, at ens virksomhed på den ene eller anden måde er påtvunget enten decideret lukning eller en voldsom nedgang i omsætning på grund af restriktioner, som man jo ikke bare kan modsætte sig.

Derfor er det vigtigheden af ordvalget kompensation umulig at understrege nok. Der er ikke tale om en udstrakt, hjælpende – ja ligefrem frelsende hånd. Der er tale om det absolutte minimum, der kunne forventes. Og det minimum har ikke været godt nok.

Sæt tilbagebetaling af lån på pause og udskyd moms

Mange har modtaget brev om, at deres tilbagebetaling af coronalån er udskudt til 1. april i stedet for 1. marts. Det er for mange desværre slet ikke nok, da indtjeningen er i bund i mange brancher. Mange små virksomheder mangler likviditet. Jovist, tjener man ikke penge, skal man ikke betale moms. Men mange har været nødt til at træffe valget: Skal jeg betale den ene eller anden skatteregning. En stor del af de soloselvstændige ejer deres boliger. Og ejendomsskatten falder hårdt hvert halve år. Så står man i en situation, hvor man skal vælge mellem at betale moms eller ejendomsskat, vælger de fleste det sidste, så de i det mindste sikrer tag over deres og familiernes hoveder.

Andre skal vælge mellem at betale skat af indkomsten og momsen. Eller vælge mellem de tre.

Det er vigtigt at understrege, at folk står i en situation, hvor staten på den ene side lukker for indtjeningen med den ene hånd og indkræver penge med den anden. Det giver ikke mening.

Hvorfor er der ikke bare lagt til side, fristes nogen måske til at spørge? Det er der i mange tilfælde ikke, fordi alt overskud er væk. Det er brugt på at lukke huller. Jovist, man har fået 23.000 kr. per måned. Endda i nogle tilfælde op mod 30.000. Men det er for mange ikke nok, da deres omsætning normalt er højere. Læg dertil, at mange ikke bliver kompenseret fuldt ud for faste udgifter.

Corona har kun været en underskudsforretning for soloselvstændige. Det er den situation, mange står i igen.

Et underbelyst problem i forhold til tilbagebetaling er, at man ikke kan få en betalingsordning på 24 måneder, hvis man har fået gæld sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Det er kontraproduktivt. For naturligvis er der en risiko for, at netop dem, der har måttet optage momslån, også er dem, der har haft problemer med likviditeten – og ikke har betalt til tiden. Det er umiddelbart en unødvendig ekstra problemstilling, da man sagtens kan have afdragsordning med Gældsstyrelsen, mens man betaler coronalån tilbage.

Fire konkrete forslag til politikerne

  1. Understreg overfor bankerne, at de SKAL udvise velvilje. Den er i den grad forduftet.
  2. Udskyd momsbetalingen 1. april til en senere dato.
  3. Udskyd påbegyndelsen af tilbagebetalingen på moms- og skattelån, der blev givet ved den tidligere nedlukning.
  4. Få gang i udbetalingerne af kompensationspakkerne NU. Godkend alle udbetalinger, så snart de kommer ind.

Der tales i store ord og floskler om at holde hånden under erhvervslivet Men handling nu er det eneste, der tæller.

Læs også
Top job