Serier

Pandemien tynger unge talenter – og de har brug for støtte

Unges mentale helbred har det svært under pandemien. Det kræver lederes opmærksomhed og konkrete handling: Hjælp de yngre medarbejdere med at trives, for mange af dem er hårdt ramt.

Corona rammer verden

Med udsigten til flere af restriktionernes ophør begynder det at lysne for erhvervslivet. Før vi får armene op over hovedet, er der dog grund til at huske på de udfordringer, pandemien har skabt for særligt de yngre talenter: Efterdønningerne af knap to år med begrænset socialisering og ensomt hjemmearbejde foran computeren, usikkerhed og bekymringer, har udfordret deres mentale sundhed.

En analyse fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) viser, at 50 procent af verdens unge mellem 18-29 er i risikogruppen for at udvikle depression, mens yderligere 17 procent formentlig allerede er ramt. 38 procent af de unge er bekymrede over deres karrieremuligheder, og flere end 6 ud af 10 oplever, at deres indlæring er blevet sat tilbage af pandemien.

Et lignende billede tegnes i en stor international undersøgelse af UNICEF og Gallup fra oktober. Den viser, at hver femte unge i alderen 15 til 24 ofte føler sig deprimerede som følge af pandemien.

Juniorprofilerne, som kæmper for at gøre sig gældende, skal i særdeleshed nu opleve en virksomhedskultur, hvor de bliver mødt af åbne døre, forståelse og konstruktiv sparring.

For erhvervslivets ledere er det data, som kalder på opmærksomhed og handling. De yngre medarbejdere, de nyansatte og juniorprofilerne i 20’erne, har brug for support. Mental sundhed som stress og depression er ikke et nyt fænomen, men undersøgelserne vidner om behovet for målrettet støtte her og nu.

Selvom der i offentligheden ofte er større fokus på selve smitten end behandlingens bivirkninger, har vi et ansvar som samfund og ledere for at undgå, at pandemien efterlader permanente mentale ar. Unge befinder sig måske ikke i samme risikogruppe for smitte som ældre borgere og kronikere. Men tallene vidner om, at de gennem de seneste år også har betalt en høj pris.

Som leder er det afgørende dels at hjælpe de yngre medarbejdere med at tilrettelægge selve arbejdet og deres projekter: Indled eksempelvis flere check-ins og en-til-en-samtaler med dine medarbejdere over en gåtur eller en kop kaffe - lyt, sænk skuldrene, juster forventningerne og vis forståelse.

Dertil skal rammerne i organisationen bidrage til at højne den mentale sundhed. Hos Kearney har vi eksempelvis faciliteret forebyggelsesinitiativer såsom kurser i mindfulness og medarbejdernetværk, som kan medvirke til at opbygge relationer på tværs af Norden.

Nøgleordet for indsatsen bør være empati. Juniorprofilerne, som kæmper for at gøre sig gældende, skal i særdeleshed nu opleve en virksomhedskultur, hvor de bliver mødt af åbne døre, forståelse og konstruktiv sparring. Dertil er det vigtigt, at ledere her midt i en mørk og virtuel vinter går foran som et godt eksempel: Hold fri, når du holder fri.

Lad 2022 blive året, hvor større fokus fra såvel politisk side som i erhvervslivet bidrager til at højne den mentale sundhed også blandt vores yngre kolleger.

Læs også
Top job