Debat

Ny rekord truer: Derfor er der brug for højere dagpenge nu

År efter år er dagpengesystemet blevet udhulet, og vores ledige medlemmer får dækket en markant mindre del af deres løn end, skriver Dansk Metals hovedkasserer.

Nye tal viser, at flere end 400.000 i dag har tegnet en privat lønsikring som supplement til deres dagpenge. Det understreger, at dagpengesatsen på lidt over 19.000 kr. om måneden ikke længere rækker til at betale regningerne, hvis man mister sit job. Den store andel af private lønsikringer er med til at true dagpengesystemet, som vi kender det i dag. Derfor er der brug for højere dagpenge nu.

Det er klart, at når usikkerheden på jobmarkedet stiger – som den gjorde under corona-nedlukningerne – øger det lønmodtagernes behov for at sikre sig økonomisk, hvis krisen skulle ramme dem. Og for mange er dagpengene bare ikke længere nok.

Det er der en grund til. År efter år er dagpengesystemet nemlig blevet udhulet. Vores medlemmer får dækket en markant mindre del af deres løn, hvis de bliver ledige, end de gjorde tidligere. Jeg kan derfor ikke bebrejde nogen, at de skaffer sikkerheden andre steder. Men udviklingen er en katastrofe for vores kollektive dagpengesystem.

Problemet med private lønforsikringer er nemlig, at de ikke er en løsning for alle faggrupper. For nogle vil det være alt for dyrt, da de grupper, der har høj risiko for at blive ledige, skal betale mere – og ovenikøbet får mindre end dem, der har lav risiko for at blive ledige. Det skaber et usolidarisk A- og B-hold, hvor økonomisk tryghed kun er forbeholdt nogle. Derfor bør alle alarmklokker bimle og bamle på Christiansborg, når antallet af lønmodtagere, der tegner lønsikringer, sætter rekorder.

Der er altså brug for at forbedre det kollektive sikkerhedsnet, så trygheden sikres for alle, og så den danske arbejdsmarkedsmodel består. For hvis ikke der sker forbedringer, vil vores medlemmer kræve længere opsigelsesvarsler eller højere fratrædelsesgodtgørelse. For hvorfor skulle de acceptere virksomhedernes ønske om, at det er nemt at hyre og fyre, hvis ikke lønmodtagernes krav om tryghed respekteres?

Den danske flexicurity-model er ikke gratis, men den har sikret en af verdens mest agile arbejdsmarkeder – det burde alle partier på Christiansborg have interesse i at værne om. Jeg håber derfor, at partierne på Christiansborg bakker op om regeringens og Mette Frederiksens plan om at hæve dagpengene i den første tid som ledig. En bred aftale om højere dagpenge vil være et afgørende skridt på vejen mod, at helt almindelige lønmodtagere ikke behøver at frygte for at gå fra hus og hjem, hvis de mister jobbet.

Læs også
Top job