Erhverv

Drama i krakket vinfirma: Stjerneadvokat krævede kollega fjernet

»Jeg finder det selvsagt stærkt ubehageligt,« lyder det i fratrædelsesbrevet fra én af de to kuratorer i konkursboet efter skandaleramte Fine Wine Invest.

Thomas Clausen, der var ejer af og direktør i nu krakkede Fine Wine Invest, bliver i øjeblikket efterforsket af politiet. Han mener, at den ene af de to personer, dar har undersøgt Fine Wine Invests konkursbo, er inhabil. Foto: Sofia Busk

En af de mere spektakulære konkurser i dansk erhvervsliv de seneste år har taget en ny drejning.

Svindelmistænkte Thomas Clausen anklager den ene af de to kuratorer, der har undersøgt hans krakkede firma Fine Wine Invest, for at være inhabil.

Fine Wine Invest kort fortalt
  • Fine Wine Invest, der var ejet af Thomas Clausen, fungerede ved, at kunder kontaktede Thomas Clausen om, at de gerne ville investere i vin. Herefter sørgede Fine Wine Invest for investeringen
  • Vinene, som Fine Wine Invest investerede i på vegne af kunder, blev ifølge Thomas Clausen opbevaret i London, og når de blev solgt, tog Fine Wine Invest en procentdel af et eventuelt overskud ved handlen
  • Det viste sig imidlertid, at firmaets regnskab var så proppet med fejl, at Erhvervsstyrelsen dumpede det
  • Det fik en række kunder til at sælge deres alternative investering i vin, men en en del af dem fik ikke deres penge. De anmeldte derfor Fine Wine Invest og ejer Thomas Clausen for underslæb
  • Kort tid efter blev selskabet begæret konkurs - og ejer og direktør Thomas Clausen begæret personligt konkurs

I et brev sendt til Skifteretten i Roskilde den 21. december sidste år krævede Thomas Clausen og hans advokat, den kendte forsvarer Michael Juul Eriksen, at kuratoren Albert Juul Digens blev afsat fra sin stilling.

Hvad anklagen om inhabilitet helt konkret går på, vil hverken Thomas Clausen uddybe eller skifteretten give aktindsigt i.

Men fast ligger det, at Albert Juul Digens også den 21. december sendte et svar på anklagen til skifteretten. I samme ombæring indstillede Albert Juul Digens selv til, at han skulle fratræde som kurator i Fine Wine Invest-konkursboet.

Det fremgår af et brev, Finans har fået aktindsigt i. Flere passager i brevet er dog overstregede, fordi de vedrører »dybt personlige forhold«, som skifteretten formulerer det.

Albert Juul Digens afviser i brevet påstanden om inhabilitet.

»Jeg finder det selvsagt stærkt ubehageligt, at min personlige adfærd på denne måde nu inddrages i sagen,« skriver han i brevet.

Den fratrådte kurator vil ikke uddybe, hvad den »stærkt ubehagelige« beskyldning er, fordi han ikke ønsker en offentlig mudderkastning.

Han kan dog afsløre, at han havde gjort sig overvejelser om habilitet, inden han påtog sig kuratorrollen i Fine Wine Invest.

»Selvfølgelig havde jeg det. Og konklusionen var og er, at det var og er jeg ikke,« skriver Albert Juul Digens til Finans om sin mulige inhabilitet.

Albert Juul Digens forklarer sit stop i konkursboet med, at der ikke længere var behov for to kuratorer.

Den anden kurator i konkursboet, Per Astrup Madsen, vil ikke kommentere de anklager, der er rejst mod Albert Juul Digens i forhold til inhabilitet. Men han understreger, at han og Albert Juul Digens allerede diskuterede en fratrædelse, før Thomas Clausen og Michael Juul Eriksen sendte et brev til skifteretten.

»At Albert Juul Digens valgte at fremsætte anmodningen om fratrædelse i forlængelse af advokat Michael Juul Eriksens brev, kan jeg personligt godt forstå, men brevet har mig bekendt ikke været årsagen til ønsket om fratrædelsen,« skriver Per Astrup Madsen, der fortsat er kurator i det krakkede vinfirma, i en mail til Finans.

En opsigtsvækkende krølle på forholdet mellem Thomas Clausen og Albert Juul Digens er, at de begge har været med til at stifte og eje virksomheden Vin 121 ApS.

Virksomheden indgår i behandlingen af Thomas Clausens personlige konkursbo og er opgjort til 1 kr. i boet. Det var den pris, Thomas Clausen solgte sin ejerandel i Vin 121 ApS for i april 2017.

Vin 121 ejes nu 100 pct. af et selskab, som Albert Juul Digens var med til at stifte, men først udtrådte af i november 2017. Altså omkring en måned efter han blev udpeget som kurator i Fine Wine Invests konkursbo.

Det fælles vinfirma har dog ikke noget med Thomas Clausens beskyldning om inhabilitet at gøre, oplyser Michael Juul Eriksen.

Til gengæld er det et forhold, som blev drøftet mellem Albert Juul Digens og Per Astrup Madsen, før de blev udpeget som kuratorer. Samtidig diskuterede de, at Albert Juul Digens havde hjulpet Fine Wine Invest i en sag om udlevering af vine til et selskab i Luxembourg.

»Ud fra vores drøftelser har jeg klart vurderet, at der ikke var nogen inhabilitetsudfordringer for så vidt angår Albert Juul Digens' udpegning som medkurator i Fine Wine Invest,« skriver Per Astrup Madsen.

Han har, grundet manglende midler i Thomas Clausens konkursbo, endnu ikke prioriteret en tilbundsgående undersøgelse af forholdene i Vin 121.

»En sådan undersøgelse vurderes heller ikke at kunne fremkomme med nogle midler til kreditorerne, der vil kunne stå mål med omkostningerne,« skriver Per Astrup Madsen.

Læs også
Top job