Erhverv

30.000 tilmeldinger på ét døgn: Over 140.000 danskere kræver licensmoms tilbage fra DR

I titusindvis af danske licensbetalere strømmer til et gruppesøgsmål mod DR og Skatteministeriet for at kræve licensmoms retur.

Tre advokatfirmaer har varslet retssager mod DR for at få tilbagebetalt moms på licens, som de mener er opkrævet i strid med EU-retten. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Antallet af danskere, der kræver licensmoms tilbage fra DR, vokser i øjeblikket så eksplosivt, at tilmeldingssiden til et gruppesøgsmål hos advokatfirmaet DLA Piper gik ned onsdag morgen.

Det oplyser firmaet på Facebook-siden Foreningen Kræv Licensmoms tilbage.

Ifølge advokatfirmaet skyldes problemerne, at ekstraordinært mange har tilmeldt sig - 30.000 alene inden for det seneste døgn - hvilket hænger sammen med, at tilmeldingsfristen udløber i dag, onsdag den 13. juni.

Det er Københavns Byret, der har fastsat fristen i forbindelse med, at DLA Piper fik godkendt et gruppesøgsmål mod DR og Skatteministeriet, men firmaet arbejder på at få fristen forlænget, så endnu flere kan nå at komme med.

DLA Piper har fået fri proces til søgsmålet, hvilket betyder, at licensbetalere kan tilmelde sig sagen helt uden omkostninger.

Sagen handler om, at DR i årtier har opkrævet moms på licensen, hvilket ifølge eksperter er i strid med EU-retten, og mindst tre advokatfirmaer har anlagt retssager, efter at Finans afslørede sagen sidste år.

Hver husstand betaler sædvanligvis omkring 500 kr. om året i moms på licensen, svarende til en samlet opkrævning af licensmoms i DR på cirka 1 mia. kr om året.

Hvis domstolene er enige i, at momsen er ulovlig, vil sagsøgerne kunne kræve den tilbagebetalt i mindst tre år og måske helt op til ti år gældende fra sagens anlæggelse i 2017 - plus efterfølgende år.

Sagen handler altså i yderste konsekvens om adskillige milliarder af kroner, som staten kan blive pålagt at tilbagebetale, hvis DR og Skatteministeriet taber sagerne.

Skatteministeriet har dog afvist at suspendere forældelsesfristen for alle andre end dem, der deltager i søgsmålene, og det kan få den konsekvens, at alle andre må vinke farvel til en eventuel erstatning.

Advokat Peter Lunau Larsen oplyser til Finans, at mellem 140.000 og 150.000 havde tilmeldt sig onsdag middag. Dertil kommer et ukendt antal tusinde, som Plesner fører sager på vegne af.

Ifølge Peter Lunau Larsen fungerede tilmeldingssiden igen onsdag middag, og DLA opdaterer løbende om driften på Facebook-siden.

Læs også