Erhverv

Problemramt letbanes økonomi skranter

I årets første halvdel havde Aarhus Letbane et underskud på næsten 54 mio. kr. Anlægsøkonomien er stram og kan blive udfordret.

Aarhus Letbane åbnede i slutningen af 2017. I sit første halve år med almindelig drift havde selskabet et underskud på knap 54 mio. kr. Foto: Tanja Carstens Lund

I sit første halve år med almindelig drift havde Aarhus Letbane et underskud på 53,7 mio. kr. Det viser et nyt halvårsregnskab fra det problemramte projekt.

Underskuddet på 53,7 mio. kr. er mere end 33 mio. kr. dårligere end underskuddet for samme periode i fjor.

»Underskuddet er som forventet og hidrører fra lønninger, andre driftsomkostninger samt afskrivninger,« skriver Aarhus Letbane i det nye regnskab.

I årets første seks måneder brugte Aarhus Letbane knap 150 mio. kr. på anlægsinvesteringer. Men økonomien i anlægsbudgettet skranter, selvom hele Aarhus Letbanes første etape endnu ikke er fuldt åbnet.

»Generelt er anlægsøkonomien stram, og reserverne er begrænsede. Såfremt Trafik-, Bygge og Boligstyrelsens godkendelse til idræftsættelse af de ydre strækninger ikke opnås inden for planlagt tid, kan anlægsøkonomien være udfordret,« står der i regnskabet.

Den første etape tæller udover letbanen i Aarhus' centrum også strækninger til henholdsvis Odder og Grenaa.

Strækningen til Odder er netop åbnet, mens strækningen til Grenaa først forventes åbnet til nytår.

»Denne strækning er teknisk færdigbygget, så der udestår kun en lang række tests og myndighedsgodkendelse. Således skal myndighedsgodkendelsen trække langt ud, hvis anlægsøkonomien skal blive udfordret. Men da vi i sagens natur ikke kender det nøjagtige tidspunkt for en godkendelse, nævner vi det som en risiko i halvårsrapporten,« skriver Aarhus Letbanes kommunikationschef, Jens Velling, i en uddybende kommentar til Finans.

Han forklarer, at der også er en ukendt faktor i letbanens økonomi grundet ASAL-konsortiets krav om kompensation for den forsinkede åbning af letbanen og kontraktbrud i forbindelse med dette.

ASAL-konsortiet har leveret tog og skinner til den aarhusianske letbane.

I 2017 havde Aarhus Letbane et uventet og rekordstort underskud på 707 mio. kr.

Letbaneprojektet i Aarhus er både blevet kaldt kuldsejlet og skandaleramt, fordi budgettet blev overskredet med 50 pct. i forhold til det oprindelige, og fordi projektet undervejs har fået store ekstrabevillinger fra de offentlige ejere.

Derudover blev åbningen udskudt flere gange.

BRANCHENYT
Læs også