Erhverv

Landbrug og fiskeopdræt giver stort millionunderskud i byggeselskab

Gråkjær-koncernen taber på en kundes storkonkurs, dårlig hørt i landbruget og fiskeprojekter. Ejeren skærer derfor selskabet til og overtager selv igen styringen.

Byggekoncernen Gråkjær har landbruget som et vigtigt forretningsområde, og er derfor afhængig af udviklingen i det erhverv, som i 2018 blev ramt af en lang, varm sommer og tørke. Arkivfoto: Jens Dresling.

Byggeri til landbrug og projekter med fiskeopdræt på samme tid kan være en uheldig cocktail. Det mener i hvert fald det danske entreprenørselskab Gråkjær med hovedsæde i Holstebro baseret på tallene i et nyt regnskab.

Koncernen har netop afleveret årsregnskab for 208/19 som viser et stort underskud. Gråkjær Holding A/S kom ud af det år med et underskud på 39 mio. kr. før skat – mod et nul-resultat året før. Omsætningen faldt med 17 pct. til 664 mio. kr.

Gråkjær arbejder inden for flere sektorer med byggeri - fra erhverv til landbrug og anlæg til fiskeopdræt.

I årsrapporten skriver selskabet selv, at årets resultat er særdeles utilfredsstillende. Dykket i omsætningen forklares med en »en betydelig nedgang i aktivitetsniveauet indenfor landbrugsbyggeri« som følge af tørke efter en lang sommer i 2018 og dermed et da dårligt høstudbytte.

Selskabet har samtidig haft en større tab på konkurs hos en stor bygherre inden for landbrug. Det har tidligere været fremme, at Grønkjær led milliontab i forbindelse med kollapset i landbrugsselskabet AC Farming.

Indenfor aqua og fiskeopdræt skriver Gråkjær-ledelsen, at året har været præget af bygherrers udfordringer med at skaffe finansiering. Desuden er årsresultatet »væsentligt påvirket af kontraktmæssige, juridiske uenigheder på store aqua-projekter i Norge.«

Adm. direktør John Gårkjær, som også er hovedaktionær i familieselskabet, erkender i en pressemeddelelse, at det forløbne år var skidt. Han udtaler:

»På godt jysk er det da træls, at vi ikke tjente penge på det arbejde, vi udførte sidste år, men det har vi dog gjort på langt de fleste byggesager. De sager, der har givet os tømmermænd, har vi taget konsekvensen af.«

Selskabet har haft en strategi om at satse på at bygge landbaserede anlæg til fiskeopdræt og været del af millionstore projekter i bl.a. Norge, Dubai og Sydafrika. Men den afdeling er nu omstillet til at have fokus på konceptudvikling og projektering. John Gråkjær erkender nemlig, at selskabets satsning på de opdrætsanlæg ikke er lykkedes.

»Der er stor interesse for fisk som fremtidens fødevarer. Vi er dog for tidligt ude,« mener Gråkjær-ejeren og understreger samtidig, at der efter hans vurdering kan tjenes gode penge i fremtiden på netop landbaseret fiskeopdræt. Bare ikke nu.

John Gråkjær havde faktisk trukket sig fra posten som adm. direktør - men har ved indgangen til 2019 selv taget styringen igen. Gennem året har han gennemført optimeringer og skåret de faste omkostninger ned med 25 mio. kr.

Desuden har han skudt 25 mio. kr. ind ind i selskabet som ny kapital. Ejeren udtaler:

»Vi har fået en god start på det nye regnskabsår med overskud de første måneder og en positiv udvikling i ordrebeholdningen i såvel erhvervs- som i landbrugsafdelingen.«

John Gråkjær og familien besluttede i 2016/17 at skille koncernens aktiviteter inden for forretningsområderne i særskilte datterselskaber - Gråkjær Landbrug, Gråkjær Erhverv samt Gråkjær Aqua. Det er blevet effektueret i det netop afsluttede regnskabsår.

Årsregnskab:

Gråkjær Holding A/S (mio. kr.)2018/192017/18
Omsætning663795
Bruttoresultat3873
Resultat før skat-390
Årsresultat-310
BRANCHENYT
Læs også