Serier

Nye tal afslører: Her finder du Danmarks dyreste dråber i vandhanen

Forbrugere tilkoblet Danmarks dyreste vandværk betaler mere end det dobbelte for de friske grundvandsdråber sammenlignet med forbrugere koblet til det billigste værk, viser nye tal.

I kundernes tjeneste
Der er stor forskel på virksomheder og forbrugeres vandregning rundt om i Danmark, viser en ny opgørelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Foto: Thomas Borberg

Der er stor forskel på prisen på drikkevand rundt om i Danmark, viser en ny opgørelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Mens beboere tilsluttet nordjyske Hjallerup Vandforsyning slipper med at betale 9 kr. for 1.000 liter frisk grundvand, er prisen for forbrugere koblet på Hofor Vand Brøndby i hovedstadsområdet på 27 kr.

Samtidig viser tallene, at mens 16 af de 218 vandværker, der indgår i undersøgelsen, ikke opkræver et årligt fast bidrag fra forbrugerne, topper Ærø Vand bidragslisten ved årligt at opkræve 2.028 kr. hos tilkoblede forbrugere – uanset om de åbner for vandhanen eller ej.

Konkurrencemyndighederne konkluderer med afsæt i de indsamlede 2019-priser, at der er »fortsat et betydeligt effektiviseringspotentiale i sektoren«.

Styrelsen har samtidig regnet på den årlige vandregning for en husstand med et typisk forbrug beregnet til 81 kubikmeter.

Helt i top ligger Ærø Vand, hvor tilkoblede beboere årligt betaler 2.990 kr. inkl. moms og afgifter for vandet i vandhanen. I den anden ende af listen finder man forbrugere under Pandrup Vandværk nord for Aalborg, der slipper med en betaling på 1.261 kr. – en prisforskel på 137 pct.

Danske vandværker har været underlagt et politisk krav om effektiviseringer siden 2009, og selvom der fortsat er stor forskel på priserne, har den politiske regulering betydet løbende effektiviseringer, fastslår konkurrencemyndighederne.

»Danske forbrugere og virksomheders samlede vandregning ville således alt andet lige have været 1,9 mia. kr. højere i 2019, end hvis der ikke havde været økonomisk regulering af disse monopolmarkeder,« fremgår det af undersøgelsen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påpeger dog samtidig, at trods reguleringen er priserne ikke faldet over tid, hvilket bl.a. forklares med øgede krav til vandværkerne.

Ud over betalingen for vand betaler virksomheder og forbrugere også for at komme af med spildevandet.

For en husstand med et gennemsnitligt vandforbrug betyder det en samlet årlig vand- og spildevandsregning på i alt ca. 5.450 kr. Heraf udgør betalingen for spildevand omkring to tredjedele, lyder det fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

BRANCHENYT
Læs også